European Media Partner

Digitaal innoveren in het onderwijs

Michel de Hond, CEO sCoolSuite

 

Zijn scholen klaar voor digitale innovaties? 

”Scholen realiseren zich vaak niet dat, om digitale innovaties te kunnen benutten, organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn. De uitdaging is zowel hoe je de ontwikkeling van leerlingen kan volgen als hoe zorg je dat ze dan het onderwijsaanbod krijgen dat past bij hun niveau. Met software kunnen scholen dit prima organiseren, terwijl de administratieve belasting afneemt.” 

 

Wordt ’gepersonaliseerd leren’ de standaard?  

”Door toename van het gebruik van digitale devices zal er sprake zijn van personalisering. Dat maakt het noodzakelijk steeds te weten met welke leerdoelen de leerlingen bezig zijn. Wij noemen dit leerdoelgericht onderwijs, waarbij je ernaar streeft leerlingen die aan dezelfde leerdoelen werken te clusteren.”

 

Kun je bij ’gepersonaliseerd leren’ de verschillen tussen leerlingen goed bijhouden?

”Dat is inderdaad de uitdaging voor scholen. Het is mogelijk om per deelgebied bij te houden wat het niveau van de leerling is. Op basis daarvan wordt een ’Persoonlijk Plan’ 

gemaakt met inachtneming van hoe je als school het onderwijsaanbod wil organiseren.”

Delen

Journalist

Related articles