European Media Partner

Denk juist nu aan een kredietverzekering

Een kredietverzekering helpt bedrijven om verliezen te beperken wanneer een klant de factuur niet meer kan betalen. Niet alleen in geval van een faillissement maar ook gewoon bij een ruime betalingsachterstand keert de verzekeraar uit. Nederland telt bijna 1,8 miljoen bedrijven waarvan ongeveer 10% zaken doet op rekening met andere bedrijven in binnen- en buitenland. Ongeveer 80% van deze bedrijven doet zaken zonder kredietverzekering en loopt hiermee een toenemend risico dat facturen niet geïnd kunnen worden. 

“Een bedrijf met een kredietverzekering krijgt normaliter negentig procent uitgekeerd van de openstaande vorderingen, wanneer een debiteur niet meer kan betalen”, vertelt Theo van Ool, mede-eigenaar van Delta Credit Management. Waarom maakt ruim 80% van de bedrijven die baat kunnen hebben bij zo’n verzekering er geen gebruik van? “Er leven nog veel vooroordelen over deze verzekering. Veel mensen denken dat een kredietverzekering erg duur is. Daarnaast hoor ik vaak dat verzekeraars alleen de goede risico’s willen verzekeren of dat het een administratieve belasting zou geven. Dat is absoluut niet waar! De premies zijn op dit moment weer iets aan het stijgen maar lagen begin dit jaar op het laagste niveau ooit. Men mag niet uit het oog verliezen dat verzekeraars alleen premie ontvangen over de risico’s die zij verzekeren. Ze zijn dus niet gebaat bij het structureel afwijzen van kredietlimieten. Ook de administratieve belasting valt mee. Vaak zie je als bedrijven zich gaan verzekeren dat ze zich meer bewust worden van de risico’s en het debiteurenbeleid nog strakker voeren dan de verzekeraar van ze verwacht.” Frank Lageweg van Delta Credit Management vult aan “Bovendien weten veel mensen niet dat er een hoge mate van maatwerk mogelijk is in de polisvoorwaarden. Als het ware kun je samen met de verzekeraar de spelregels bepalen.” 


In tegenstelling tot andere verzekeringen is het aantal maatschappijen dat een kredietverzekering aanbiedt heel beperkt. Van Ool: “De Nederlandse markt wordt eigenlijk gedomineerd door drie maatschappijen. Wat mensen onderschatten is dat deze drie maatschappijen zich onderscheiden van elkaar. Met name in de afgifte van dekking zijn er grote verschillen. Het is absoluut niet zo dat wanneer iemand verzekerd is bij maatschappij A en geen dekking krijgt op zijn afnemer dit automatisch ook zo is bij maatschappij B of C. Vergelijken tussen maatschappijen loont zich. Ook in de prijsstelling zitten grote verschillen. Omdat een kredietverzekering, in tegenstelling tot veel andere verzekeringen, meeloopt in je dagelijkse bedrijfsvoering is het van belang dat je hierbij goed geadviseerd wordt.” 


De interesse voor kredietverzekeringen is door de coronacrisis de afgelopen maanden alleen maar toegenomen, vertelt Van Ool. “Met name omdat bedrijven zich meer bewust zijn geworden van de risico’s. Het is duidelijk dat we een onzekere economische tijd tegemoet gaan. Naast COVID-19 staat er ook nog een Brexit op de stapel. Economen en verzekeraars verwachten een toename van 30% van het aantal faillissementen. Als dit scenario werkelijkheid wordt dan gaan heel veel bedrijven hier financieel geraakt door worden. Een kredietverzekering zou dan een oplossing kunnen zijn om deze risico’s te beperken.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles