European Media Partner

Denk bij het investeren in vastgoed niet alleen aan huizen of bedrijven

Ooit nagedacht over beleggen in agrarisch vastgoed? Waarschijnlijk niet. En dat is heel begrijpelijk, want agrarisch vastgoed is niet bekend onder vele investeerders. Toch loont het om je er eens in te gaan verdiepen. Agrarisch vastgoed kent geen leegstandsrisico en de vraag naar agrarisch vastgoed is standaard hoog. 

De vraag naar agrarisch vastgoed is al decennialang structureel hoger dan het aanbod, stelt gloudemans.nl. Als gevolg hiervan ontstaat er een structurele schaarste die niet kan worden tegengegaan door agrarisch vastgoed ‘bij te produceren’. Waar dat bij andere vormen van vastgoed wel mogelijk is, is dat simpelweg niet mogelijk bij agrarisch vastgoed omdat je land niet kunt bijbouwen. Daarnaast kent agrarisch vastgoed geen onderhoud, met uitzondering van de dagelijkse werkzaamheden. Die zijn voor de rekening van de gebruiker en niet voor de investeerder. En agrarisch vastgoed kent een veel lager risicoprofiel dan andere vastgoedbeleggingen. Hoewel het rendement over het algemeen laag is, is het wel waardevast en daarom kan het op de lange termijn zeer interessant zijn. Het afgelopen decennium is gebleken dat landbouwgrond relatief ongevoelig is voor inflatie en crises en het is dus voor de lange termijn een zeer interessante belegging.


Ook door de lage spaarrentes en een toenemende interesse in natuurvriendelijk gebruik van landbouwgrond is het investeren in agrarisch vastgoed, ook wel grondmarkt genoemd, toegenomen in populariteit de afgelopen jaren, aldus nieuweoogst.nl. Vogelliefhebbers die 7,50 euro per vierkante meter betalen om grond van een weidevogelboer over te nemen of spaarders die voor 1,5 tot 2 procent rente hun spaargeld in landbouwgrond investeren. Deze groeiende groep van burgers die investeren in landbouwgrond doen dit in de hoop invloed uit te kunnen oefenen op hoe agrarische grond wordt bewerkt. Zij willen dus geen financieel rendement, maar een sociaal en ecologisch rendement behalen. En aanbieders van agrarisch vastgoed spelen hierop in door particulieren de mogelijkheid te bieden om eeuwigdurende obligaties te kopen, aldus nieuweoogst.nl. 


Of je nu vanuit sociaal en ecologisch standpunt of financieel oogpunt belegt: agrarisch vastgoed is een interessante asset. De lage spaarrentestand in combinatie met het feit dat er in grond wordt geïnvesteerd maakt dat het door velen als waardevast wordt beschouwd en dat is het ook. Inflatie en crises hebben weinig invloed op de waarde van agrarisch vastgoed en de afgelopen decennia is gebleken dat er altijd meer vraag is dan aanbod. Zoek je nog een asset om in te beleggen? Neem agrarisch vastgoed dan zeker mee in je overweging. 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles