European Media Partner

De weg naar een verduurzaamde samenleving

Het klimaat verandert, en snel. Het is niet voor niets dat men zich meer en meer bewust wordt van de urgentie om te verduurzamen. In het klimaatakkoord is vastgesteld dat we onze CO2-reductie met 49% moeten hebben verlaagd in 2030. Hoe bereiken we dit doel en met welke middelen?

Het is hét onderwerp waar Diederik Samsom, voormalig partijleider en fractievoorzitter van de PvdA, ondernemer in duurzame energie en tegenwoordig voorzitter van de klimaattafel Gebouwde Omgeving zich mee bezighoudt. “Ik ben ge-vraagd door de minister om de ko-mende twee jaar de uitvoering van de afspraken die we in het Klimaat-akkoord maakten, te coördineren.” 


Deze uitvoering behelst onder andere het optuigen van fi nancieringsin-strumenten. “De hoofdconclusie is dat we verduurzaming tenminste kostenneutraal willen laten plaats-vinden en dat dit ook kan. Sterker nog, verduurzaming kan zelfs lucra-tief zijn.” Men kan een betere wo-ning bewonen voor hetzelfde geld. “Door de afspraken die we hebben gemaakt over fi nanciering en sub-sidies kan een gemiddelde woning verduurzaamd worden zonder extra maandlasten voor de bewoner.” En de realisatie hiervan is heel simpel: “Men investeert in eerste instantie in isolatie en duurzame verwar-ming voor het huis. De besparing die zij vervolgens realiseren op de energiekosten is voldoende om de investering terug te verdienen. Er kan zelfs winst gemaakt worden.” 


En dus is verduurzaming fi nancieel interessant: “Naar schatting zijn één miljoen mensen nu dief van hun eigen portemonnee. Dit zijn mensen die vaak in oude huizen wonen met een slecht energielabel, en/of mensen met grote gezinnen waar het energie-verbruik hoog ligt. Zij lopen zowel geld als comfort mis.” Verduurzaming is daarmee niet alleen een essentiële en nobele onderneming, maar ook een economisch voordelige. Het is daarom zaak om grootschalig verduurzaming van woningen en ge-bouwen te stimuleren. “Grootschalig-heid zorgt ervoor dat kosten gedrukt kunnen worden. Betrokken zijn bij grote verduurzamingsprojecten is daarom voor ondernemers interes-sant. We moeten in totaal zo’n zeven miljoen woningen aanpakken.” 


Maar waarom is er tot nu toe ‘weinig’ gedaan? Klimaatverandering is immers al jaren een onderwerp van gesprek. “We moeten inderdaad flink opschalen, maar dat is prima te doen. Men schrikt bijvoorbeeld van ons doel om 200.000 woningen per jaar te verduurzamen. Dit klinkt als een groot aantal, maar jaarlijks knappen we ook 400.000 badka-mers en evenzoveel keukens op. En bij een verduurzaamde woning kun je je investering ook nog eens terugverdienen op de energiereke-ning. Kom daar maar eens op bij je badkamer. Er zullen weinig mensen hun buren in bad laten voor een euro per keer om de investering van hun badkamer terug te verdienen.”


Daarnaast spreekt Samsom van een ‘laag interesseproduct’. “Het isoleren van je woning is geen interessante gespreksstof op feesten en partijen. Gelukkig verandert dat in snel tem-po. Als er één ding is dat we bereikt hebben met het Klimaatakkoord, is het dat mensen steeds meer over energie praten. Dát is het belang-rijkste eff ect. Wel speelt mee dat het verduurzamen van een woningen ‘te veel gedoe’ is en dat het bijna nooit ‘uitkomt’. Ook die obstakels moeten worden weggenomen. Innovatie is daar de sleutel. Wist je dat er wordt gewerkt aan revolutionaire verf die net zo goed isoleert als acht centi-meter glaswol? Dan wordt isoleren opeens een stuk eenvoudiger. 


Verder gaat Samsom in op hoe we kunnen omgaan met stroom en energie. “In de toekomst zouden we energie weleens kunnen afnemen in een abonnementsvorm die vergelijk-baar is met je mobiele abonnement; een abonnement waarmee je je ener-giebehoeft e kunt bijstellen en dus je kosten kunt aanpassen; er komen immers veel meer mogelijkheden door zonnepanelen, warmtepompen en auto’s die stroom met elkaar en met de buren kunnen uitwisselen. Stel: jij hebt een elektrische auto die volledig opgeladen is, maar stilstaat. Buren kunnen stroom van jouw auto aft appen om hun huis van stroom te voorzien. Eén auto kan tien huizen van stroom voorzien. Ook voor kantoren zijn dergelijke constructies erg interessant. Het verrekenen van al deze stromen kan eenvoudig met blockchaintechnologie, mits goed gereguleerd. De mobiele telefoon is een forse schuldenmaker bij som-migen, bij energie moeten we dat voorkomen.”


Hoe het ook zij, Samsom benadrukt dat we verduurzaming niet lang meer kunnen uitstellen en hoopt, met gevoel voor ironie, dat het verduurzamen van je woning zich als een olievlek verspreidt: “Als je een ‘timelapse’ neemt van wijken waar aanvankelijk één huishouden zonnepanelen heeft  laten installe-ren, dan zie je een jaar later dat er veel meer huishoudens in de wijk dit ook hebben laten doen. Dát is het eff ect dat er nodig is voor een verduurzaamde toekomst.”

Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles