European Media Partner

De weg naar een slimme haven

De havenindustrie heeft met de nodige veranderingen te kampen. Digitalisering is daarom in vele havens aan de orde van de dag.

Momenteel zijn er talloze proeven en initiatieven gaande met digitale hulpmiddelen om de logistiek rondom schepen en in de haven te verbeteren. Zo wordt er vanuit onder andere de havens van Rotterdam en Amsterdam hard gewerkt aan innovatieve, digitale oplossingen om efficiëntie in de havens te verbeteren.


Digitalisering speelt dus een grote rol binnen de veranderende havenindustrie en de digitaliseringsslag heeft al meerdere havens bereikt. Zo worden er in sommige havens al slimme camera’s ingezet in de strijd tegen smokkelaars en illegalen. Deze camera’s nemen niet alleen op wat er gebeurt, maar denken ook mee over de vraag of het bewegingspatroon van het gefilmde als verdacht bestempeld moet worden. Een algoritme analyseert of het bewegingspatroon van de voetganger of het voertuig overeenkomt met de verwachtingen. Als dit niet het geval is, krijgt de meldkamer daar een melding van. De meldkamer kan vervolgens aan het camerasysteem terugkoppelen of de inschatting juist of onjuist was, waardoor het slimme systeem weer bijleert.


De TU Eindhoven ontwikkelde vervolgens een algoritme dat het mogelijk maakt om de verdachte voertuigen en mensen op verschillende camera’s te herkennen. Zo kan de camera herkennen om welk merk en type auto het gaat, welke kleur het voertuig heeft, of deze nog andere bijzondere kenmerken heeft en wat het kenteken is. Bij personen let de camera bijvoorbeeld op kenmerken als geslacht, kleding, beweegpatronen en de aanwezigheid van een bril. Om te weten of de beelden afwijken van de norm, wordt het systeem gevoerd met honderden gegevens, zodat deze weet wat de vaste werktijden zijn, de logistieke planning en gastenlijst van de haven, en hoe de bedrijfskleding eruitziet. 


De uiterlijke kenmerken van de persoon of het voertuig in kwestie vertaalt het algoritme naar een label. Zodra er iets verandert aan de kenmerken hangt er ook gelijk een ander label aan. Door de systemen van verschillende havens te koppelen ontstaat er zo een groot veiligheidsnetwerk. Als er een persoon bijvoorbeeld meerdere malen criminele activiteiten uithaalt op één haven, kun je de kenmerken van deze persoon gemakkelijk delen met een andere haven. Zo wordt de haven in de toekomst uiteindelijk een stuk veiliger.


Om deze digitaliseringsslag op grote schaal te realiseren is digitale informatie-uitwisseling van groot belang. Echter, zo meldt onder andere Maritiem Nederland, ontbreekt het momenteel nog aan een uniforme standaard voor deze uitwisseling. Onlangs zijn er door scheepvaartautoriteit IMO wel richtlijnen gepubliceerd voor digitale veiligheid, maar een wereldwijde standaard voor bijvoorbeeld digitale zeekaarten, de uitwisseling van gegevens over de lading, bemanning en andere documenten die schepen moeten tonen aan havenautoriteiten is er niet.


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles