European Media Partner

De waarde van creditmanagement

Jaarlijks wordt er voor meer dan zeshonderd miljard euro op krediet gekocht, zo blijkt uit onderzoek van SEO in opdracht van het VCMB. Voor bedrijven brengt dat een bepaald risico met zich mee. Toch wordt jaarlijks 98-99 procent van alle kredieten netjes voldaan. Dit kan voor een groot deel worden toegeschreven aan de credit managementsector

Bedrijven en consumenten realiseren zich maar beperkt wanneer ze te maken hebben met credit management, vertelt Niels van Nieuwenhuijzen business consultant bij Altares Dun & Bradstreet en bestuurslid van het VCMB. “Maar op het moment dat je een bankrekening opent of een hypotheek afsluit heb je al te maken met credit management. Of als je als bedrijf op afstand zaken doet met een ander bedrijf, of als je als consument producten of diensten aanschaft waarbij je op rekening kunt kopen om vervolgens al dan niet met reden de rekening niet te betalen. Het is een sector waarin ongeveer achtduizend FTE werkzaam is. De branche, en dan met name de incassokant van credit management, wordt vaak neergezet als zondebok, maar eigenlijk vindt credit management plaats in de hele keten van de klantcyclus: van aanvraag tot beheer, van preventief beheer tot achterstandsbeheer en incasso. In deze waardeketen zijn professionals gepassioneerd bezig in verschillende disciplines: data, credit management software, incasso advocaten, leasing, factoring, detachering en minnelijke en gerechtelijke incasso.


Credit management beslaat het gehele order-to-cash proces en beoogt bij te dragen aan een gezond debiteurensaldo, een effectief en efficiënt inningsbeleid, met als doel hoge klanttevredenheid en lage afschrijvingen op debiteuren. Creditmanagement is altijd al belangrijk geweest, in de huidige omstandigheden wordt het alleen maar belangrijker”, vertelt Van Nieuwenhuijzen. “Leveranciers nemen nog steeds risico’s door bedrijven en consumenten beschikking te geven over iets wat ze nog niet direct te betalen. De kwalitatieve en kwantitatieve inschatting die ze moeten maken in de huidige periode is nog veel belangrijker geworden. Een goede segmentatie en gedifferentieerde aanpak met zoveel mogelijk geautomatiseerde ondersteuning (via digitale kanalen bijvoorbeeld) helpt ook credit management bedrijven om de juiste maatregelen te treffen voor die (bedrijfs)huishoudens die het zwaarst getroffen worden: inzage en onderscheid in tijdelijke of structurele verhoogde risico’s is nu belangrijker dan ooit.


Om risico’s in te schatten en processen te optimaliseren wordt steeds vaker gebruik gemaakt van nieuwe en andere, vooral digitale, data en media, vertelt VCMB-bestuurslid Bart Kolman, customer relationship manager bij Alektum Group. “Een deel van het credit management wordt misschien gezien als een ouderwetse sector, maar er vindt veel vernieuwing plaats, waaraan we als VCMB ondersteuning in geven.  Vernieuwing heeft vooral een focus op digitalisering en automatisering. Zo wordt er gekeken naar nieuwe databronnen voor het beoordelen van iemands kredietwaardigheid.  Daarnaast zie je ook automatisering van het debiteurenbeheerproces van organisaties die meer aansluiten op de hedendaagse standaarden van klanten. Waar voorheen stapels met brieven werden verzonden, wordt de correspondentie heden ten dage vooral digitaal gevoerd.  Of wordt er gewerkt met Self Service portals, waar een klant snel en makkelijk zelf een betalingsregeling kan treffen.”


De waarde credit management zit dus in verschillende aspecten: slim gebruik van data ter voorkomen van overkreditering bij consumenten of het zetten van juiste limieten bij bedrijven, vertelt Herman Peeters Global Business Consultant bij Experian en bestuurslid van VCMB, “Het inzetten van geavanceerde software om medewerkers te ondersteunen bij het nemen van de juiste beslissingen, het inzetten van digitale contact modellen. Maar ook bij innovatie in wet- en regelgeving is de sector direct betrokken: eerlijkere griffierechten waarmee het voor bedrijven makkelijker is om zo nodig gerechtelijk in te vorderen bij lagere bedragen; mogelijk een keurmerk voor incasso partijen om opdrachtgevers garantie te geven dat er gewerkt wordt met professionele en ethische standaarden. Of vernieuwing op sociaal en psychologisch gebied: onderzoek dat leidt tot gedragsbeïnvloeding om betaalproblemen eerder te kunnen detecteren. Niels gaf het al eerder aan: credit management is een modern vakgebied waar met veel passie wordt gewerkt. En er zijn steeds meer jonge professionals die zich interesseren voor het vakgebied. Dat is ook een zeer goede ontwikkeling”.


De resultaten uit het VCMB credit management waardenonderzoek tonen aan hoe belangrijk de credit management sector is voor Nederland. “Het gaat ook heel interessant zijn om in de komende tijd te zien hoe de sector op de coronacrisis gaat reageren”, stelt Van Nieuwenhuijzen. “Het aantal faillissementen is momenteel historisch laag, terwijl er hele bedrijfstakken zijn die hun omzet volledig zagen verdwijnen. Er zijn dus veel bedrijven die kunstmatig in leven gehouden worden. Dit heeft een impact op alle verschillende takken van het creditmanagement. Dit onderzoek krijgt dan ook zeker een vervolg.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles