European Media Partner

De volgende indringer staat voor de deur

Het afgelopen jaar waren alle ogen in de Life Sciences sector logischerwijs gericht op de bestrijding van COVID-19. We hebben gezien hoe een virus de samenleving kan ontwrichten. Maar het zijn niet enkel de virussen waar we voor moeten waken.

Ook uitbraken van bacteriën komen regelmatig voor en de laatste tijd gebeurt dat steeds meer. “Die bacteriën zijn net zo ernstig en schadelijk als virussen, maar we kijken eromheen”, stelt Gerard Schouw, voorzitter van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. “We bestrijden deze indringers met antibiotica, maar door het grootschalige gebruik hiervan zien we dat bacteriën steeds vakere resistent worden en dat is een groot probleem. Als we onze aandacht hier niet op gaan richten kunnen we in het najaar wel een feestje gaan vieren omdat we covid verslagen hebben, maar kan er vervolgens een grote bacteriële infectie uitbreken die weer tot een flinke domper op de feestvreugde kan leiden.”


Het is dus van belang dat de sector aan de slag gaat met het zoeken naar nieuwe medicatie om de muterende bacteriën een kopje kleiner te maken. “Nederland is goed geëquipeerd om hier een voortrekkersrol in te spelen, maar we zouden hierin meer moeten investeren, bijvoorbeeld door een nationaal onderzoeksprogramma te starten. De gezamenlijke inspanning zou het ontwikkelen van een nieuw antibioticum moeten zijn, daarmee kunnen we een hele hoop vervelende en veelvoorkomende ziekten, denk bijvoorbeeld aan blaasontsteking, veel beter  genezen. Daarnaast zou ik graag zien dat Nederland zich aansluit en actief mee gaat doen in het wereldwijde fonds dat zich richt op deze ontwikkelingen.”


Om dat te kunnen realiseren, moet antibioticaresistentie hoger op de politieke agenda komen te staan, stelt Schouw. “Daarom hebben we ook een Actieplan Infectieziekten gelanceerd met een aantal concrete voorstellen en deze voorgelegd aan het kabinet. Momenteel gaan er wereldwijd elk jaar 700.000 mensen dood als gevolg van bacteriële infecties. Dat zijn er al heel veel, maar de prognose is dat het er 10 miljoen gaan worden. Momenteel lijkt het voor de politiek dus nog een beheersbaar probleem, maar als we niet uitkijken loopt het uit de hand. Het is daarom aan ons om te zorgen dat hier politieke aandacht voor gecreëerd wordt. De branche is er namelijk al mee bezig, maar de bedrijven kunnen het niet alleen. De overheid moet samenwerken met de wetenschap en de bedrijven om dit goed van de grond te laten komen, net zoals bij de bestrijding van covid.”


Concreet moet dit leiden tot investeringen in onderzoek. “We moeten nieuwe medicatie ontwikkelen om die resistente bacteriën te verslaan. Daar heb je laboratoria voor nodig en een gezamenlijk plan. Als iedereen op zijn eigen vierkante meter onderzoek gaat doen is dat niet slagvaardig, daarom pleiten we voor een nationaal plan. Covid heeft laten zien dat besmettelijke ziekten een hele samenleving kunnen ontwrichten, de economische schade is veel groter dan de investering in onderzoek. En dan heb ik het nog niet eens over de gezondheidsschade en de psychische schade van de pandemie. Deze situatie heeft duidelijk laten zien wat er kan gebeuren, dus laten we voorkomen dat we er nog eens voor komen te staan. Blaasontstekingen, darminfecties, bronchitis, het zijn ziekten waar iedereen wel eens mee te maken heeft gehad, maar door antibiotica zijn het geen dodelijke ziekten meer. Maar bacteriën staan niet stil en wapenen zich tegen antibiotica. Laten we daarom nu aan de slag gaan om die ontwikkeling voor te zijn. Het is ook hier helaas vijf voor twaalf.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles