European Media Partner

‘De voedseltransitie moet systemisch en holistisch aangepakt worden’

In 2015 werden door de Verenigde Naties de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen ingesteld. 17 doelstellingen die bedoeld zijn om onze wereld te transformeren en flink te verduurzamen. Ook de levensmiddelensector speelt in deze transformatie een belangrijke rol, want verantwoorde consumptie en productie staan hoog op de agenda.

Om die duurzame doelstellingen te helpen realiseren heeft de World Benchmarking Alliance de Food & Agriculture Benchmark opgezet. “Deze stichting heeft als doel om bedrijven tegen de SDG meetlat te leggen”, vertelt Viktória de Bourbon de Parme, verantwoordelijk voor de voedsel en agricultuur transformatie bij de stichting. “De Food & Agriculture Benchmark meet hoe ’s werelds grootste food en agri bedrijven het doen op cruciale onderwerpen die van belang zijn voor de transitie naar een duurzamer, gezonder en eerlijker voedselsysteem. Deze 350 bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor zo’n zestig procent van de wereldwijde omzet en kunnen door hun invloed in de waardeketen dus een katalyserende rol spelen in deze transitie.”


En dat gaat verder dan alleen het opstellen van een mooie MVO doelstelling, stelt De Bourbon de Parme. “De benchmark kijkt naar publieke informatie en informatie die een bedrijf tijdens de vastgestelde periode van dataverzameling met ons heeft gedeeld. Ons werk is er dus ook op gericht om te zorgen dat bedrijven steeds transparanter worden en meer data gaan delen. Het is onvoldoende om een doel te stellen om voedselverspilling tegen te gaan of een ambitie tot CO2-reductie uit te spreken. We willen echt weten wat het bedrijf doet om dat doel te halen en of dat doel ambitieus genoeg is.”


Want alleen als dat het geval is kan er echt een transitie op gang komen. “Die transitie moet systemisch en holistisch aangepakt worden”, vertelt De Bourbon de Parme. “Systemisch houdt in dit geval in dat ieder bedrijf in de waardeketen daar een rol in speelt, en dat de keten zo sterk is als de zwakste schakel. Met holistisch bedoelen we dat er doelstellingen moeten worden opgesteld waarmee voedsel gezonder wordt, de aarde niet uitgeput raakt en mensen in de keten eerlijk worden behandeld en beloond voor hun werk.”


Niet alleen de Verenigde Naties, maar ook de bedrijven zelf worden steeds bewuster van de noodzaak tot verduurzaming. “Ook zij snappen dat dit de directe bedrijfsvoering raakt”, stelt De Bourbon de Parme. “Als de bodem uitgeput raakt en de oogst tegenvalt, raakt dat het bedrijf. Als er ergens in de keten sprake is van kinderarbeid kan dat grote negatieve implicaties hebben voor alle bedrijven die daaraan verbonden zijn. En tenslotte, als bedrijven alsmaar ongezondere producten gaan aanbieden dan zullen de consumenten die niet langer kopen, of zal de overheid ingrijpen met maatregelen als een suiker- of vet-tax.”


Want om die transitie te realiseren zal iedereen een rol moeten spelen. “Als consument kunnen we meer versproducten kopen, meer lokaal en meer plantaardig eten, en minder verspillen. Maar de gezondere en duurzamere optie moet ook beschikbaar en betaalbaar zijn. Het is frustrerend wanneer ongezonde producten het goedkoopste alternatief zijn, zoals nu het geval is. Daarin hebben overheden, investeerders en bedrijven in de keten een belangrijke rol te spelen. De benchmark werkt daarbij als hulpmiddel om hen te laten zien waar ze nog kunnen verbeteren.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles