European Media Partner

Uitdagingen van de energietransitie

De energietransitie is in volle gang. Het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 legde de maatregelen vast van de energietransitie. In 2030 moeten de broeikasgassen met 49% verminderd zijn en in 2050 moet dit 95%-100% zijn. Zo moet in 2050 de landbouw en het landbouwgebruik klimaatneutraal zijn en de huizen van het aardgas af. Dr. Ir. Ballard Asare-Bediako, programma manager Onderzoek en Innovatie bij SEECE en senior onderzoeker in Smart Grids, vertelt waar de uitdagingen liggen in de energietransitie. De plannen en ambities zijn er, maar hoe zorgen we ervoor dat we die gaan halen? 

Het eerste wat men nodig heeft voor deze energietransitie is kennis, aldus Asare-Bediako. “De oude manier van werken zal niet meer werken om deze transitie tot stand te brengen. We hebben een nieuw plan van aanpak nodig en daar hoort nieuwe kennis bij. Het menselijke kapitaal is hierbij cruciaal. Want wie kan de energietransitie begrijpen? Het huidige onderwijssysteem moet dan ook veranderen. Daarnaast hebben we de overheid nodig. We hebben nationale politieke richtlijnen nodig die de mensen en bedrijven kunnen implementeren. Deze driehoek van mensen (kennis), overheid en bedrijven is nodig om de energietransitie te realiseren.” 


Waar we in de praktijk tegen aan lopen is dat er geen balans is tussen vraag en aanbod. De wind waait namelijk niet altijd hard in Nederland en ook de zon schijnt niet altijd. En wanneer de zon schijnt in de zomer hebben we de opgeslagen warmte van de zonnepanelen niet nodig, terwijl de zon in de winter, als we ons huis wel willen verwarmen, juist niet schijnt. Dit vereist een verandering volgens Asare- Bediako. “Het eerste wat daarbij belangrijk is, is het aanpassen van onze levensstijl. Start bijvoorbeeld overdag de wasmachine en niet wanneer je thuiskomt van werk, wanneer iedereen gebruik wil maken van het energienetwerk. Ook het opslaan van energievoorraden in het systeem moet verder worden ontwikkeld. Nu kunnen we zonne- en windenergie voor een korte periode opslaan en op een slimme manier gebruiken in zogenaamde Smart Grids. Dat is een elektriciteitssysteem dat zorgt voor een betere afstemming van de vraag en het aanbod van de verschillende energiebronnen.” We moeten slimmer omgaan met de duurzame energie die er is op een bepaald moment en dat vereist aanpassingen in ons dagelijks leven, de Smart Grids kunnen ons daarbij helpen. 


“In Nederland doen wij het relatief goed. Het is belangrijk om te kijken naar waar we vandaan komen. Wij zijn een land dat van gas en kolen naar duurzame energie moet. Dan is de transitie naar duurzame energie een zeer grote en moeilijk stap. Maar de progressie die wij maken is indrukwekkend. Het tempo waar wij dat in doen mag alleen omhoog.”


De energietransitie betekent alle hens aan dek, aldus Asare-Bediako. “De uitdagingen die de energietransitie met zich mee brengen zijn niet door één sector op te lossen. Politieke richtlijnen alleen zijn niet genoeg. We moeten iedereen mee krijgen van samenleving, overheid, gemeente, provincie tot aan bedrijven. Iedereen moet bereid zijn om de energietransitie te realiseren. Als we een antwoord willen op het probleem moet iedereen bereid zijn om zich aan te passen.”


Maar hoe we krijgen we iedereen mee? “Kennis is macht. Hoe meer mensen weten over de energietransitie, hoe meer ze bereid zijn om zich aan te passen. Daarbij komt dat mensen niet zullen veranderen, alleen als zij gedwongen worden. Nationaal beleid is daarom nodig. En het draait ook om geld. Als we groen willen worden, zullen we moeten investeren.”      

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles