European Media Partner

De toekomst van zakelijke mobiliteit

3 vragen aan Patrick Roozeman, directeur MTc.

 

 

Hoe kijkt u tegen zakelijke mobiliteit aan?  

“De moderne zakelijke markt vraagt om multimobiliteit. Echter, het daadwerkelijk gebruik is nog veel auto of OV-gerelateerd. De daadwerkelijke cross-over tussen auto en OV komt maar langzaam op gang. En de klant wil keuzevrijheid. Nieuwe partners en dienstenleveranciers dienen zich aan, zodat deze voldoet aan die klantbehoeften.’  

 

Hoe ziet u de toekomst van zakelijke mobiliteit? 

“Meer gericht op gebruik dan op bezit, meer persoons- dan voertuig gebonden, meer elektriciteit dan fossiel en meer divers dan single-modaliteit. Werkgevers faciliteren een breed scala aan mobiliteitsmogelijkheden, waaruit de werknemer kan kiezen. Voor deze mobiliteitsvragen is een platform nodig waar al deze vormen samenkomen: de hub voor mobiliteit.”

 

Wat is nodig om te komen tot autoloze steden? 

“Gedragsverandering, de durf om de auto te laten staan en andere vervoersvormen te proberen. Klanten vinden het vreemd dat ik als directeur met de bus kom. In steden als Londen en Parijs is het echter zeer gebruikelijk dat een werkgever flexibel omgaat met mobiliteitsopties. De keuze komt hiermee bij de werknemer te liggen voor slimme en efficiënte keuzes afhankelijk van wat noodzakelijk is. Meer geredeneerd vanuit vertrouwen dan vanuit beheersing.”

Delen

Journalist

Related articles