European Media Partner

De toekomst van mobiliteit: samenwerking als basis

Mobiliteit draait om het verbinden van plekken waar mensen wonen, werken en recreëren. Samen met de provincie Noord-Brabant is de provincie Limburg een voorloper op het gebied van het mobiliteitsvraagstuk in Nederland. “Om in de toekomst te kunnen inspelen op duurzaamheid en snelle technologische veranderingen zijn slimmere oplossingen en gedragsveranderingen van de reiziger nodig”, vertelt Marc Smits, beleidsmedewerker bij de provincie Limburg. “Reizigers moeten zich in de toekomst snel, veilig en zo duurzaam mogelijk kunnen verplaatsen tussen regio’s door heel Nederland en over de grens heen.” Fiets, auto, OV, water, luchtvaart, gedragsverandering en digitale infrastructuur passen binnen een palet aan instrumenten waarmee mobiliteit versterkt wordt.

“We werken samen aan een nieuwe aanpak die gericht is op samenwerking met private bedrijven waarbij we de mobiliteitsproblemen integraal bekijken. Op deze manier leren we samen wat werkt en wat niet, en zodra iets werkt kunnen we het op grote schaal inzetten. Dit zijn meer-jaren plannen.” Toch zijn er ook nog genoeg uitdagingen op de korte termijn. “Je wilt iedereen op hetzelfde niveau meenemen zodat het bijdraagt aan het goede verhaal. Ook het bestuur moet inhoudelijk tot in detail op de hoogte zijn wat er met het publieksgeld gebeurt. Maar ruimte voor experiment binnen het ambtelijk apparaat is ook belangrijk, want technologie verandert constant”, aldus Smits.  

Delen

Journalist

Related articles