European Media Partner

De toekomst van de hightech maakindustrie onder één dak

De wereld verandert snel en technologische innovaties volgen elkaar in rap tempo op. De hightech maakindustrie is de tweede pijler van de Nederlandse economie. En om mee te kunnen blijven concurreren en innoveren is samenwerken en kennis delen essentieel. 

“Dat is ook een van de redenen waarom de Brainport Industries Campus is gestart”, vertelt John Blankendaal, managing director Brainport Industries. “Naast dat de industrie een belangrijke pijler van onze economie is, is de industrie tegelijkertijd altijd op zoek naar ‘gouden handen’, oftewel goed opgeleide vakmensen. Vroeger bestond er de Philips bedrijfsschool waar vakmensen werden opgeleid. Maar daar is Philips een aantal jaren geleden mee gestopt. De vraag naar de juiste vakmensen neemt echter alleen maar toe. Door de energietransitie wordt er continu gezocht naar installateurs, maar ook de bouw-, transport en zorgsector staan onder druk door het tekort aan personeel. Voor de hightechindustrie is samenwerking met het onderwijs van groot belang. Op de Brainport Industries Campus proberen we door samenwerkingen met o.a. vmbo-scholen te zorgen voor voldoende instroom en een curriculum dat aansluit op de praktijk.”


Bedrijven, kennisinstellingen, onderwijs en brancheverenigingen hebben in nauwe samenwerking het innovatieprogramma ‘Fabriek van de toekomst’ op de campus opgezet. Alles komt hierin samen. Het programma wordt uitgevoerd op de campus en in totaal zijn 125 bedrijven en kennisinstellingen hierbij aangesloten. Door samen sneller en slimmer productieprocessen en producten te realiseren en innovatie faciliteiten met elkaar te delen ontstaat er een lager kostenniveau, een hogere kwaliteit van het product en worden producten sneller op de markt gebracht.


“Door relevante kennis en faciliteiten samen te brengen komen er sneller nieuwe ideeën tot stand die gemakkelijker kunnen worden uitgevoerd door de korte lijnen.” En het succes is niet onopgemerkt gebleven. Blankendaal: “Op dit moment wordt gekeken naar uitbreiding van de campus. Het huidige pand van de campus is nagenoeg vol. De campus is een hotspot geworden en laat zien wat er allemaal mogelijk is. De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen van een campus met een focus op een bepaald thema, bijvoorbeeld fotonica of waterstof.  In de energietransitie is en wordt waterstof steeds belangrijker. Het lijkt mij dan ook goed om op een campus de krachten te bundelen.” 


Het innovatieprogramma ‘Fabriek van de toekomst’ bevat momenteel een achttal projecten die zich bezighouden met Smart Industry thema’s, zoals de ‘Digitale Fabriek van de Toekomst’. De concurrentiepositie van industriële bedrijven wordt steeds prominenter bepaald door de mate van samenwerking in een netwerk van ontwerp, fabricage en onderhoud van producten. Het gaat hierbij steeds vaker om gegevens die binnen de eigen complexe productieomgeving gedeeld moeten worden, zoals productie-of procesgegevens. Digitalisering is hierbij een kritische randvoorwaarde. Binnen de ‘Digitale Fabriek van de Toekomst’ werken een aantal bedrijven binnen de maakindustrie samen aan een omgeving waarin kan worden geëxperimenteerd met datagedreven innovatie en technologie.”


Open innovatie staat dan ook centraal op de campus, nu en in de toekomst. “Bedrijven worden bij elkaar gebracht en samen moeten ze van elkaar kunnen leren en elkaar helpen om zo tot nieuwe ontwikkelingen, producten en innovaties te komen. De start van de Brainport Industries Campus was nog maar twee jaar geleden, maar het succes is duidelijk. Uitbreiding is dan ook een logische volgende stap om zo de toekomst van de hightech maakindustrie in Nederland veilig te kunnen stellen.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles