European Media Partner

De toekomst is nu

De chemische industrie vormt een onmisbaar onderdeel van de Nederlandse economie en de samenleving. Bijna dagelijks gebruiken u en ik wel honderden producten die mogelijk zijn gemaakt door chemici. Wereldwijd is Nederland een grote speler op het gebied van de chemie en ook qua kennisniveau staan we hoog in aanzien. 

De chemiesector speelt een onmiskenbare rol bij het vinden van oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen van de toekomst. Een sector om trots op te zijn dus. Het staat buiten kijf dat chemici een sleutelrol zullen vervullen bij het ontwikkelen van nieuwe materialen zoals superbatterijen om energie op te slaan. Ze staan aan de wieg van het bedenken van nieuwe medicijnen en manieren om plastic te recyclen. In deze uitgave zie je hier tal van voorbeelden van terug. 


Desondanks zie je nog weinig chemici aan tafel bij Op1 of bij Jinek. Misschien komt dat omdat veel mensen scheikunde complex vinden. De beste manier om die beeldvorming te veranderen is door te laten zien welke impact chemie heeft op ons, ons land en onze toekomst. Want die impact is enorm. 


Chemici beschikken over een ongebreidelde nieuwsgierigheid naar de werking van moleculen en de drang om vooruitgang te creëren. Voor de buitenwereld is die vooruitgang lang niet altijd zichtbaar, omdat er vaak vele jaren van onderzoek aan vooraf gaan. En ja, de meeste chemici houden zich nu eenmaal liever bezig met de inhoud dan met de communicatie naar buiten. Onlangs nog pleitte emeritus hoogleraar experimentele fysica Joan van der Waals ‘dat chemici best wat brutaler zouden mogen zijn’. Om als sector blijvend impact te kunnen maken is immers ook politiek en maatschappelijk draagvlak nodig.


Nobelprijswinnaar voor de Scheikunde Ben Feringa hield afgelopen maand een vurig pleidooi in het tv-programma De Vooravond om meer te investeren in kennis, inzicht en lange termijn wetenschappelijk onderzoek. ‘Nederland snijdt zichzelf enorm in de vingers als het alleen investeert in wat de industrie nú nodig heeft. Als je een kennisland wilt worden, moet je jonge onderzoekers de speelruimte geven om fundamenteel onderzoek te doen en zo voorbij te gaan aan de grens van het huidige kennen en kunnen.’


Als KNCV zijn we dagelijks bezig om chemici zichtbaar te maken. Deze uitgave laat u zien op welke manieren zij nu bezig zijn met onze toekomst.

 

Ik wens u veel leesplezier!Jan-Willem Toering, 

Directeur Koninklijke Nederlandse Chemische Vereniging

Delen

Journalist

Related articles