European Media Partner

De toegevoegde waarde van de facility professional

De coronacrisis bracht het afgelopen jaar een enorme verschuiving met zich mee. Van het werken op kantoor moest, waar dat kon, vanuit huis gewerkt worden. De rol van de facilitaire professional veranderde hierdoor ook. De facility professional heeft samen met HR en ICT onder andere voor verbinding gezorgd tussen medewerkers en het bedrijf en gezorgd voor goede thuiswerkplekken. 

“En dat was en is maatwerk voor de facility professional”, vertelt Michel Tobé, voorzitter FMN (Facility Management Nederland). “Het is inmiddels duidelijk geworden dat we structureel thuis blijven werken en dat na een terugkeer de piek op kantoor weer wat zal gaan afzwakken. Dit is echter wel afhankelijk van het type bedrijf en de leidinggevende, want wat willen zij? Een ding is zeker. Het afgelopen jaar heeft de facility professional zijn of haar waarde bewezen onder andere door te zorgen voor verbinding tussen het bedrijf en haar werknemers, de werknemers te ondersteunen die het zwaar hadden en te zorgen voor een goede thuiswerkplek. Het gaat hierbij om maatwerk. Want iemand die een studeerkamer thuis heeft zal andere behoeften hebben dan iemand die aan de keukentafel moet werken.”


Het is dus belangrijk aandacht te geven aan de medewerker en haar behoeften als facility professional. “De catering is bij veel bedrijven stopgezet, omdat er geen mensen meer op kantoor waren. Helaas waren de mensen die in de kantine werkten hiervan de dupe, zij kwamen zonder werk te zitten. Het gesprek aangaan, als facility professional, en creatieve oplossingen bedenken zoals de mensen van de catering omscholen tot tijdelijke schoonmakers in het gebouw stelt de facility professional in staat om de medewerkers en het bedrijf tegelijkertijd te helpen. Het gesprek aangaan en ervoor zorgen dat er oplossingen gevonden kunnen worden is de rol die de facility professional zich eigen kan maken en hierin echt van toegevoegde waarde kan zijn voor het bedrijf.” We mogen niet accepteren dat de pijn van de coronacrisis afgewenteld wordt op de laagste opgeleide en laagst betaalden.


Daarnaast is de scheiding tussen werk en privé voor heel veel mensen het afgelopen jaar verminderd. Tobé: “Hoe kan de facility professional, en HR-manager, hier het beste bij ondersteunen? Door bijvoorbeeld afspraken te maken omtrent het beantwoorden van mails ’s avonds. Bij grote urgentie bellen we en anders mailen we alleen onder werktijd. Naast de coronacrisis zijn er ook de duurzaamheidsdoelstellingen die gehaald moeten worden. Ook hier heeft de facility professional een verbindende rol. Door hier actief aan bij te dragen wordt het bedrijf ook aantrekkelijker voor haar gebruikers en toekomstige medewerkers.”


De facility professional is wat mij betreft nog veel te bescheiden, besluit Tobé. “De facility professional is er niet alleen om problemen op te lossen. Op een hoger niveau is de facility professional van toegevoegde waarde om te zorgen voor verbinding tussen de medewerkers en het bedrijf. Dit vergroot de beleving van het kantoor, wat in de komende jaren alleen maar belangrijker gaat worden. Een facility professional die het DNA van het bedrijf en haar medewerkers begrijpt zal hierin het verschil kunnen maken.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles