European Media Partner

De Rotterdamse haven wordt groter en slimmer

De haven van Rotterdam heeft de afgelopen jaren de vervoersstroom van containers sterk zien groeien. Dat is te danken aan het gunstige economische klimaat, maar ook aan het winnen van meer marktaandeel, vertelt Emile Hoogsteden, Director Containers, Breakbulk and Logistics van Havenbedrijf Rotterdam.

‘De groei van containervervoer heeft te maken met economische welvaart, maar ook met het winnen van marktaandeel’

Deze logistieke sleutelfunctionaris van de haven heeft nogal wat uitdagingen op zijn bordje liggen. Want zeg je Rotterdam, dan zeg je import-export. En zeg je import-export, dan komt vandaag of morgen onherroepelijk de Britse kwestie om de hoek kijken. Hoe dat zal aflopen, dat weet nog helemaal niemand, maar dat de Brexit een stevige impact zal krijgen op de haven van Rotterdam, dat staat zo vast als een huis. Tegen de achtergrond van die actualiteit is er ook nog eens sprake van toenemende digitalisering, waardoor de haven niet alleen kan groeien in capaciteit, maar ook slimmer en duurzamer kan worden. 


Het bedrijfsleven probeert zich voor te bereiden op de Brexit, maar de contouren daarvan blijven vaag. Is er voldoende besef wat de Brexit nu precies betekent?

“De Brexit wordt inderdaad een belangrijk moment voor de haven van Rotterdam. Engeland is een handelspartner van grote betekenis. Jaarlijks wordt er 40 miljoen ton aan producten geëxporteerd en geïmporteerd via Rotterdam. Er staat dus veel op het spel. Het helpt niet echt dat er veel onduidelijkheid bestaat. Nu we niet weten welke contouren de Brexit gaat krijgen, moeten we ons voorbereiden op het slechtst denkbare scenario, ofschoon er ook sprake kan zijn van een grote meevaller.” 


Maar welke voorbereidingen moet je dan treffen wanneer nog veel onduidelijk is? 

“Wij managen de haven. Het is niet zo dat we zelf vracht verschepen. We zijn betrokken bij de transportstromen en zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt. Dat houdt in dat we in gesprek zijn met rederijen en transporteurs die vervoeren tussen Rotterdam en het Verenigd Koninkrijk. We beoordelen welk effect dat heeft op het vervoer per schip. Leidt dat tot extra wachttijden, hoe kunnen we de douaneformaliteiten zo soepel mogelijk laten verlopen, moeten we de fysieke ruimte aanpassen? En wat betekent de Brexit voor het havencommunity-systeem? Zullen we de systemen moeten aanpassen? Zo zijn we met alle stakeholders in gesprek om te kijken welke maatregelen we moeten nemen om ons voor te bereiden.”


Dus eigenlijk vooral een theoretische discussie?

“Nee, absoluut niet. We weten dat er iets gaat veranderen en bereiden ons daar met grote aandacht op voor. Onze grootste zorg gaat naar de verladers die nog niet gewend zijn om te transporteren naar landen buiten de Europese Unie, de zogenaamde derde landen. Die transporteurs zijn onbekend met de administratie die daarbij komt kijken. En we vragen ons ook af of die over voldoende mankracht, systemen, kennis en uitvoering beschikken om dat proces in goede banen te leiden. Er bestaat niet één grote regisseur die dit proces van A tot Z onder zijn hoede heeft. Uiteindelijk moeten ook de private bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen.”


Ligt er straks een draaiboek klaar?

“Je hebt geen draaiboek op je bureau liggen om op pagina drie na te lezen wat er moet gebeuren als er een container voor je deur staat. Wat wij doen, is het beschikbaar stellen van voldoende menskracht en voldoende logistieke middelen om bottlenecks te voorkomen. Vervoer van lading betekent straks, dat je de lading en de chauffeur moet controleren. En als er dan onduidelijkheden ontstaan, moeten we ook de mogelijkheid hebben om dat transport even fysiek aan de kant te zetten.”


Tussenvraag: hoe gaat het met de haven?

“Het containervervoer vertoont een enorme groei. Dat heeft te maken met economische welvaart, maar ook met het winnen van marktaandeel. Door de aanleg van Maasvlakte 2 is de capaciteit structureel uitgebreid. Dat is iets waar partijen in de supply chain graag gebruik van maken. Bovendien is de schaalgrootte van zeeschepen, en daarmee ook de diepgang, sterk toegenomen. Rotterdam is prima toegankelijk voor zulke megacontainerschepen. En bovendien is de haven voor containervervoerders te ontsluiten via de binnenvaart, het spoor en autoweg.”


Die vraag was een inleiding op mijn volgende: wat is jullie ambitie, capaciteit vergroten of het slimmer maken van de haven?

“Capaciteit is randvoorwaarde. Door groei kan echter ook druk op de keten komen te staan. Dus minstens zo belangrijk is het optimaliseren van de logistiek door gebruik te maken van digitale technologie. Als je kijkt naar de supply chain van containervervoer, bijvoorbeeld van China naar Duitsland, dan zijn daar zes, zeven of acht partijen bij betrokken. Niemand heeft het totaaloverzicht. De haven beschikt over een zogeheten Port Community systeem dat wordt gebouwd, beheerd en gemanaged door het bedrijf Portbase. Via dit systeem kunnen alle deelbetrokkenen informatie uitwisselen en inspelen om het transportproces zo optimaal mogelijk te krijgen.”


Moet ik een soort platform voorstellen waarop bedrijven zich op kunnen inloggen?

“Ja, op het Port Community Systeem zijn circa vierduizend bedrijven aangesloten, nationaal en internationaal. Dat zijn verladers, expediteurs, container operators, transportbedrijven, een heel divers aantal bedrijven. Dit betreft met name operationele informatie. Waar we daarnaast als Havenbedrijf en Portbase mee bezig zijn, is om slimmere diensten te leveren, waardoor er meer transparantie ontstaat in de totale keten. Bijvoorbeeld informatie over aankomst van schepen gaat er dan voor zorgen dat alle partijen die daarmee te maken hebben, real time en dynamisch planningen met elkaar kunnen delen. Als er ergens een hiccup komt, weet iedereen dat tegelijkertijd en geeft iedereen de mogelijkheid om zijn planning daarop direct aan te passen.”


En dat leidt ook tot verdere duurzaamheid?

“Als een transporteur weet op welk tijdstip de container kan worden opgehaald, leidt dat ook tot een betere planning. Dan hoeft er niet last minute een truck naar Rotterdam gestuurd te worden, maar heeft de vervoerder meer rust om te kiezen voor het optimale transport. Niet met de vrachtwagen, maar met de binnenvaart bijvoorbeeld. De leidt tot minder filevorming. Bovendien kun je door te kiezen voor schoner vervoer ook uitstoot van vervuiling terugdringen. En daar komt ook nog eens bij dat het optimaliseren van efficiency ervoor zorgt dat je onnodige wachttijden en vervoersstromen afremt. Inefficiënte logistiek levert veel meer vervuiling op.”


Feit

De haven van Rotterdam is het grootste haven- en industriecomplex van Europa. En daarbij gaat het niet alleen om water en vaargeulen, maar om een samenstel van verschillende havenbekkens en bedrijfsterrein ten behoeve van de aan- en afvoer van goederen. Rotterdam is tot op heden nog steeds de grootste haven van Europa, met dank ook aan Maasvlakte 2, waardoor de haven met uitbreiding van 2.000 hectare 20% groter werd. 

Delen

Journalist

Hugo Schrameyer

Related articles