European Media Partner
Bram Adema, bestuurslid van de Dutch Green Buildings Council en lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland MANAGEMENT

De rol van de facility manager gaat veranderen

Werknemers moesten tijdens de coronacrisis thuis werken en een groot deel doet dat nog altijd. De kantoorgebouwen bleven en zullen ook in de toekomst (gedeeltelijk) leeg blijven. Nu is het de vraag hoe de werknemers op een veilige manier kunnen terugkeren naar kantoor. Bram Adema, bestuurslid van de Dutch Green Buildings Council en lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, licht de huidige stand van zaken toe. 

Zal er in de toekomst veel op kantoor gewerkt gaan worden?

“Er vindt op dit moment een verandering plaats in het gebruik van de kantoorgebouwen. We weten inmiddels hoe makkelijk er thuis gewerkt kan worden. Grote bedrijven lieten ook al voor de coronacrisis zien dat het kantoor een ontmoetingsplek ging worden. Kantoren zullen ook in de toekomst minder bezetting hebben. Die trend was al in gang gezet, maar is door de coronacrisis versneld. De ontmoetingsplek mis je bij het thuiswerken, maar ook een plek waar je je echt even kunt concentreren zonder gestoord te worden door de rest van het gezin. Het kantoor zal een effectieve ontmoetingsplek worden.”


Hoe speelt duurzaamheid een rol in de kantoorgebouwen?

“Meer dan ooit is onze gezondheid belangrijk en gebouwen moeten nu niet alleen aan de anderhalvemetersamenleving en hygiëne maatregelen voldoen, maar ook de ventilatiekanalen moeten in orde zijn. Duurzaamheid is op dit moment in een totaal ondergewaardeerde rol van een facility manager.”


Op welke manieren kan een duurzaam gebouw de gezondheid van de mensen verbeteren?

“Nederlanders brengen gemiddeld negentig procent van hun dag binnen door. Dat staat gelijk aan tweeëntwintig uur en de binnenomgeving kan dus veel invloed hebben op de gezondheid en het comfort van de gebouwgebruiker.  Uit verschillende onderzoeken blijkt dat een slechte luchtkwaliteit de productiviteit tot wel tien procent verlaagd (DGBC & Wargorcki P. (red.)). En dat een individuele controle over de temperatuur leidt tot een stijging van ongeveer drie procent in logische denken prestaties en zeven procent in typesnelheid. Een WELL-certificering is een krachtig middel om een gezonde werkomgeving te creëren, met als doel de gezondheid en productiviteit van de gebouwgebruikers te bevorderen. De eerste gebouwen in Nederland worden nu met deze certificering uitgerust. Bij duurzaamheid wordt niet voor niets eerst people en dan planet en profit vermeld. Op onze planeet is CO2 de grote boosdoener, maar op de mensen zijn de gebouwen de grootste boosdoener.”


Waarom moet er meer aandacht worden besteed aan gezondere gebouwen?

“Bij facility management wordt niets gezegd als het goed gaat, maar hoor je alleen geklaag als iets misgaat. De beste gebouwen zijn groene gebouwen die niet alleen naar het eigen energieverbruik kijken, maar ook naar de gezondheid van de gebouwgebruikers en leveranciers inspireren tot verduurzaming. Dit kan zelfs zo ver gaan dat er ook naar de thuissituatie wordt gekeken van de klanten en gebouwgebruikers. In hoeverre leven zij daar duurzaam? Wanneer zij thuis en op het kantoor gezond en duurzaam leven versterk je de productiviteit en gezondheid.”


Hoe ziet de toekomst van facility management eruit?

“In de toekomst zie ik de facility managers veel meer als gastheren en gastvrouwen van de ontmoetingsplek. Waarbij de ontmoetingsplek veel meer een experience wordt dan alleen een meeting in een gebouw van staal, steen en beton. En ik zou graag ‘het zure’ van facility management willen omdraaien. Je hoort nooit wat omtrent facility management totdat het misgaat, maar ik zou graag willen zien dat de experience een event wordt wat je thuis niet kan meemaken. Ten slotte, zie ik nog een belangrijke bijdrage van de (kantoor)gebouwen wat betreft het energiegebruik. Er vindt op dit moment veel opslag plaats van zonne-energie op brede platte daken. Graag zou ik een oproep willen doen aan alle facility managers van Nederland de overproductie op brede platte daken naar kantoren die lang en dun zijn brengen. Door eerst de brede platte daken optimaal te gebruiken voor het opwekken van energie en pas daarna gaan nadenken over het plaatsen van zonnepanelen midden in de natuur scheelt dat en vervuiling van onze natuur en wordt de energie beter gebruikt.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles