European Media Partner

De offshore energie industrie is innovatief en uitdagend

Energie hebben we altijd nodig, maar de manieren waarop we die energie winnen maakt flinke veranderingen door. De offshore energie branche is dan ook volop in ontwikkeling.

De huidige coronacrisis heeft een grote impact op de offshore energie branche, zo stelt Sander Vergroesen, directeur van de Branchevereniging voor de Nederlandse Toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie (IRO). “Als vereniging zijn wij altijd heel actief bezig om de Nederlandse offshore sector internationaal op de kaart te zetten, maar dat is nu helaas tijdelijk fysiek niet meer mogelijk. Daarom organiseren we bijeenkomsten en dergelijke nu grotendeels online.” 


De crisis biedt echter ook kansen. Met name op het gebied van de energietransitie en digitalisering in de branche. “We hopen dat het een kans biedt om projecten met het oog op duurzaamheid naar voren te trekken en de transitie naar renewables kan versnellen. Ook wij trachten onze bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen uit het Parijsakkoord en zitten midden in de energietransitie die zich op zee afspeelt. Dat betekent dat ook de bedrijfsvoering steeds meer focust op maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzame ontwikkeling. Iets wat wij actief stimuleren en promoten.”


De vraag die volgt is hoe je blijft zorgen voor een concurrerende prijs, ook wanneer de bedrijfsvoering verduurzaamt. “Die kun je bereiken door te digitaliseren en te automatiseren”, vertelt Vergroesen. “Door de coronacrisis worden we gedwongen om te zoeken naar innovatieve oplossingen dichter bij huis. Denk bijvoorbeeld aan een onderhoudsmonteur die momenteel niet met een helikopter naar een booreiland kan vliegen. Echter, iemand die reeds aan boord is kan met behulp van een augmented reality-bril (AR-bril) zorgen dat de onderhoudsmonteur aan wal via live beelden precies kan zien wat er gebeurt en service op afstand kan verlenen.  Een ander voorbeeld is het leveren van een pakketje met onderhoudsgereedschap of een productonderdeel via een drone. Iedereen is nu juist aangewezen op IT. Innovaties als deze zijn een prachtige manier om je te onderscheiden van je concurrenten, zeker ook met het oog op duurzaamheid.”


En die duurzaamheid, die is voor bedrijven in de offshore energie enorm belangrijk. “Iedereen wil ook maatschappelijk verantwoord ondernemen om onze wereld leefbaar te houden voor ons nageslacht”, vertelt Vergroesen. “We proberen onze emissies dan ook zoveel mogelijk terug te dringen en de energie die nodig is zo duurzaam mogelijk op te wekken. Dus proberen we dit zoveel mogelijk op te wekken met wind- en zonne-energie waarbij de maatschappelijke roep om de windmolens vooral op zee te plaatsen steeds luider wordt. Het zijn onze leden die daar inmiddels ook internationaal een toonaangevende rol in vervullen.”


Naast de installatie van Offshore windparken en het ontwikkelen van andere mogelijkheden om duurzame energie zoals golf- en getijde energie op te wekken wordt er hard gewerkt om de winning van olie en gas op zee ook zo duurzaam mogelijk plaats te laten vinden. Nieuwe schepen die daarbij worden ingezet varen al op LNG (waarbij de emissie aanzienlijk lager ligt dan bij de gebruikelijke brandstof), in plaats van generatoren die draaien op fossiele brandstoffen wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van (groene) elektriciteit en is er een Masterplan ingediend door het gehele Nederlandse maritieme cluster om in 2030 met 30 emissie loze schepen te varen. “Er zijn al concrete plannen om dat voor elkaar te krijgen. Bedrijven in de offshore energiebranche doen er goed aan om dit soort innovaties in te zetten in hun businesscases. Je draagt hiermee namelijk bij aan de Sustainable Development Goals  in het Parijsakkoord, maar blijft ook concurrerend. Als je dit meeneemt in je bedrijfsdoelstellingen en blijft voorzien in duurzame energie, dan heb je een zeer interessante businesscase in handen.”


Om deze verduurzaming en innovaties te realiseren, zijn echter wel de juiste werknemers nodig. “De offshore energie branche is enorm innovatief en slim”, vertelt Vergroesen. “Toch is ze bij jongeren niet altijd bekend, terwijl de industrie enorm uitdagend is. Ze kunnen enorm veel bijdragen aan de industrie en daarmee ook aan verduurzaming en innovatie. Wij roepen dan ook jongeren op om een technische studierichting of vak te kiezen. Op het gebied van onderzoek, engineering, productie, logistiek, bedrijfskunde, etcetera. zijn voor nu en in de toekomst veel vacatures beschikbaar. Een baan in de offshore energiesector biedt een ‘zee’ van mogelijkheden, waarbij hightech en veiligheid hoog in het vaandel staan!” 

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles