European Media Partner

De Nederlandse economie op weg naar 2020

Nederland heeft een welvarende en open economie die zeer afhankelijk is van internationale handel. In 2018 werd er voor 641 miljard euro aan goederen en diensten geëxporteerd. De totale export was goed voor 88% van het Bruto Nationaal Product, waarvan goederen 66% en service overige 22% uitmaakten.

Verwacht wordt dat de Nederlandse economie in 2019 zal groeien met 1,6%, aangestuurd door sterke lokale consumptie, hogere investeringen van bedrijven en werkgelegenheid. Dit is een stuk lager dan de groei van 2,5% in 2018. In 2020 wordt een groei van 1,4% in het BNP verwacht. Dit is in lijn met de groei in de gehele Eurozone, maar wel een heel stuk onder het gemiddelde van 2,23% dat sinds 1989 bereikt werd.


De remming in de groei in 2019 en 2020 is in het algemeen te wijten een algemene zwakte in de internationale vragen en in de groei van de export van goederen aan de vijf belangrijkste handelspartners: Duitsland, België, Groot-Brittannië, Frankrijk en de Verenigde Staten.


Duitsland stevent af op een recessie, aangezien hun BNP in het tweede kwartaal van dit jaar met 0,1% afnam, waardoor de jaargroei slechts 0,4% was. In het Verenigd Koninkrijk was het BNP met 0,2% gekrompen aan het begin van het tweede kwartaal, de slechtste economische performance van de Britse economie in bijna zeven jaar.


In China werden productieactiviteiten voor de vijfde maand op rij gecontracteerd en de export en import was slechter dan verwacht. In de Verenigde Staten zijn de hoge vennootschapsbelastingen vervaagd, en tekenen van vermoeidheid en afname van snelheid beginnen door te sijpelen in de economie.


De handelsoorlog tussen de VS en China ligt ten grondslag aan de krimp in de wereldhandel, en het kan jaren duren voor dit opgelost wordt. Recentelijk hebben de VS en China echter wel een handelsovereenkomst gesloten. China moest enkele kleine concessies doen die ervoor zorgden dat de Amerikaanse president een volgende tariefsverhoging in oktober afschafte.


Gestimuleerd door renteverlagingen in de VS en Europa en de recente handelsovereenkomst heeft de obligatiemarkt dit jaar tot nu toe 13% opgeleverd. De aandelenmarkt leverde 21% op.


Bij het naderen van 2020 kunnen beleggers de recente toenadering tussen de VS en China zien als een teken dat wijst op verbetering van de handelsvooruitzichten en wereldwijde groei. Als dat het geval is kunnen aandelenmarkten zich herstellen, wat resulteert in meer waardering. We denken dat de rally onhoudbaar kan zijn als deze niet wordt ondersteund door de ingrediënten die nodig zijn om de economische vooruitzichten te verbeteren. Zoals het annuleren van sommige tarieven in het verleden, meer uitgaven door China en Europa, lagere rentetarieven in de VS en China, of een aanzienlijke fiscale stimulans in Europa en Azië.


In dergelijke omstandigheden zullen aandelen sterker leiderschap zien van bedrijven die blootgesteld zijn aan de economie, wat betekent dat opkomende markten en Europese aandelen het beter zullen doen dan de VS. Hogere, langlopende obligatierendementen zullen gunstig zijn voor financiële en industriële bedrijven.


Op dit moment zijn wij van mening dat beleggers in een goed gespreide portefeuille moeten investeren, zich moeten concentreren op de basis en dat ze overgewaardeerde bedrijven moeten vermijden totdat de onzekerheid omtrent de handelsoorlog en het fiscale beleid een beetje verdwenen zijn.


Amir Sajjadi, manager van het Amroc International Equity Fund en het Amroc Sustainable Fund

Delen

Journalist

Related articles