European Media Partner

De maatschappelijke impact van IoT en 5G

We beseffen dat 5G de opvolger is van 4G en dat dit waarschijnlijk betekent dat we sneller internet hebben. Maar een sneller netwerk betekent veel meer dan slechts dezelfde handelingen sneller kunnen uitvoeren. Sterker nog, het creëert een speelveld waarin nieuwe technologieën en internettoepassingen mogelijk zijn die de maatschappij drastisch kunnen veranderen. Maar hoe?

Het is een van de vraagstukken waar Eric Reij, voorzitter van de Branchevereniging voor ICT en Telecommunicatie Grootgebruikers, zich mee bezig houdt. “Wij behartigen de belangen van Nederlandse bedrijven en instellingen door kennis over te dragen en ervaringen uit wisselen, onder andere op het gebied van 5G en IoT. Ook in Den Haag, bij de diverse ministeries, hebben wij een lobby-functie voor onze leden uit de Grootzakelijke markt en het MKB. Het is juist nu belangrijk”, zegt Reij, “dat mensen geïnformeerd worden over ontwikkelingen, de komst van 5G binnen ICT en telecom en welke impact die hebben op de business in de grootzakelijke markt en het MKB, maar ook op maatschappelijk en persoonlijk vlak.” 


Een van de ontwikkelingen die naar verwachting rond 2023 zijn definitieve intrede maakt in de maatschappij, is de overstap van het 4G-netwerk naar het 5G-netwerk. En dat is niet niks: “5G is de opvolger van 4G. Het betekent dat we een snellere netwerkverbinding hebben met veel hogere down- en uploadsnelheden, zodat we nog sneller data kunnen uitwisselen. Wachttijden om bijvoorbeeld een film te downloaden worden gereduceerd tot luttele seconden in plaats van minuten. Bovendien realiseren we met 5G ook een hogere bandbreedte. Dit zijn revolutionaire veranderingen.”


De komst van 5G is absoluut belangrijk voor de grootzakelijke markt, de lokale leefbaarheid en voor de economie, vandaar ook dat de overheid een wetsvoorstel over de uitrol van het 5G netwerk. “Het voorstel zal de uitrol gemakkelijker gaan maken, maar het houdt ook in dat gemeenten verplicht worden om mee te werken aan de uitrol van 5G. Door een gecoördineerde aanpak vanuit BTG samen met gemeenten, bewoners en bedrijven ontstaan er samenwerkingsvormen die elkaar versterken.”


Een van de struikelpunten is momenteel nog het aantal opstelpunten dat nodig is om het netwerk uit te rollen. “Er kan nagedacht worden over een geïntegreerde aanpak door meer gebruik te gaan maken van de reeds bestaande infrastructuur. Hierbij kan gedacht worden aan het gebruik in co-creatie van bestaande lichtmasten en -banken in openbare ruimtes, parken enzovoort. Op deze wijze kan 5G snel worden uitgerold, zonder vertraging. Het zou goed zijn als de overheid een paar partijen aanwijst die de coördinatie op zich nemen en zorgen voor harmonisatie. Cruciaal hierbij is wel dat gemeentes, inwoners en bedrijven goed geïnformeerd worden over de komst van 5G, het gebruik ervan en de consequenties.”


Waarom dit revolutionair is? Daar zegt Reij het volgende over: “Denk bijvoorbeeld aan de gebrekkige verbinding in stadions. Met een verbinding op het 5G-netwerk kun je zonder vertragingen die video van dat winnende doelpunt versturen. Ook tijdens Oud & Nieuw kun je straks zonder vertraging een berichtje sturen. Met een verbinding op het 5G-netwerk kun je dus zonder vertragingen data uitwisselen.” Ondanks die snelle uitwisselingen van data, zal het batterijverlies van je smartphone of een ander apparaat hier niet onder lijden. 


Maar revolutionair is dit nog niet. Het revolutionaire aspect van een verbinding zonder vertraging, een hoge bandbreedte en de eenvoud tot het uitwisselen van enorme hoeveelheden aan data, zit hem in internetapplicaties die op 4G minder betrouwbaar werken dan op 5G. “Door stabiele verbindingen kunnen artsen bijvoorbeeld op afstand patiënten behandelen. Zo kan een arts al tijdens de ambulancerit een patiënt beoordelen en bepalen welke disciplines en specialisten nodig zijn om de patiënt succesvol te behandelen bij aankomst in het ziekenhuis. Die enorme tijdswinst kan potentieel levensreddend zijn. In ditzelfde kader kunnen artsen ook op afstand operaties uitvoeren door middel van robots. Die kunnen artsen op afstand besturen met een Virtual Reality-bril. De stabiele verbinding van 5G leent zicht hiervoor.”


Reij noemt ook voorbeelden met betrekking tot andere maatschappelijk belangrijke onderwerpen, zoals precisielandbouw. “Door sensoren of bijvoorbeeld drones kun je gewassen eenvoudig precies geven wat ze nodig hebben, doordat de sensor of drone deze informatie doorgeeft en het sproeigedrag hierop wordt aangepast. ” Maar Reij benoemt ook ontwikkelingen in Smart Cities en Smart Homes: “Denk aan mogelijkheden voor ouderen om langer thuis te wonen door slimme applicaties met een realtime-verbinding. Of wat te denken van slimme energiemeters, slimme deurbellen of witgoed in het huis? Al deze Internet of Things (IoT)-applicaties kunnen met 5G optimaal functioneren, waar dat met 4G niet (altijd) kan.”


Over twee jaar verwacht Reij dat er ruim 25 miljard apparaten verbonden zijn met het internet, zoals zelfrijdende auto’s, slimme verlichting, printers die zelf inkt kunnen bestellen, noem het maar op. Maar Reij is ook kritisch op de nadelen en risico’s van 5G en IoT. “We hebben meer antennes nodig om 5G te realiseren. Deze antennes zorgen voor elektromagnetische velden met de nodige risico’s. Er moet kritisch onderzocht worden dat we niet de stralingslimiet overschrijden, maar ook dat we het Nederlandse landschap niet vervuilen met antennes, om nog maar te zwijgen over de vele beveiligingsrisico’s die IoT met zich mee brengt.” 


Met de komst van het 5G-netwerk moeten de veiligheidsrisico’s kritisch worden onderzocht. Diverse partijen zijn volop bezig met deze afwegingen en de ontwikkelingen van 5G, zoals de grote telecomproviders KPN, T-Mobile en Vodafone, maar ook Ericsson, TNO, Nokia, SPIE, K&H en verschillende andere partijen. Allemaal met het doel om de volgende technologische revolutie leven in te blazen. Reij zit op de eerste rij en zal de ontwikkelingen over 5G nauwlettend volgen om zo goed voorbereid te zijn op alle toepassingen die met de komst van 5G mogelijk zijn.

Feit

De arbeidsmarkt verandert door 5G en IoT

T-Mobile heeft de ambitie om in 2020 Den Haag als eerste stad van Nederland te voorzien van een 5G dekkend netwerk. 

Vodafone heeft de intentie om in de tweede helft van 2019 5G in te zetten op een aantal testlocaties in Eindhoven. 

KPN heeft een aantal 5G-field labs om daarmee de waarde van 5G toepassingen te ontdekken.

Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles