European Media Partner

De kunst van het leven

Als je jong bent, denk je niet veel na over ouder worden. Als je een kind vraagt wat hij of zij later wil worden is het antwoord vaak: oud, rijk, brandweerman of dierenarts, maar wat het leven voor je in petto heeft weet je niet. 

Voor senioren geldt dat zij het grootste deel van hun leven achter de rug hebben. Maar hoe je je voelt en hoe je je leven leidt, dat heeft niets met je feitelijke leeftijd te maken. We kennen allemaal de uitspraak: ‘je bent zo oud als je je voelt’. Iedereen is anders en ervaart ouder worden ook op een andere manier. En dat is maar goed ook, want zo houden we een enorme reikwijdte en verscheidenheid aan ervaringen en verhalen over ouder worden. 


Fit zijn en fit blijven bepaalt ook hoe (oud) we ons voelen. We hebben daar deels zelf invloed op. Goede voeding is belangrijk. Naast eten is ook beweging erg belangrijk om fit, veerkrachtig en in conditie te blijven. Zeker nu we meer thuis zijn dan we gewend zijn. Gelukkig zijn er veel dingen die je ook thuis of in je eigen tuin kunt doen om fit te blijven. 


Ook mentaal fit blijven draagt bij aan hoe je je voelt. Het hebben van een netwerk en in verbinding zijn met anderen, is van grote waarde voor ons geluk. In de tijd waarin we nu leven, met de maatregelen rond het coronavirus, zijn we daar allemaal weer van doordrongen geraakt. Onze leden hebben door het sterke netwerk aan lokale afdelingen veel steun aan elkaar en het is fantastisch om te zien wat voor initiatieven er zijn om iedereen betrokken te houden. 


Hoe je het leven ervaart is net als ouder worden voor iedereen anders. Misschien ben je wel geworden wat je vroeger altijd wilde, misschien heb je onderweg nieuwe wegen ontdekt. Door het leven te leven met al haar facetten, doe je wijsheid op. Senioren hebben veel van die wijsheid en daar kunnen we veel van leren. Want hoe mooi ook, het leven heeft ook moeilijke kanten, bijvoorbeeld als geliefden of familieleden wegvallen. Dan komt het op veerkracht aan, en oudere mensen hebben vaak veel meer veerkracht dan wordt gedacht. Veerkracht en wijsheid zijn aspecten die veel meer onze aandacht verdienen. Want hierin schuilt de kunst van leven léven, en hoe mooi is het als we dat op waarde weten te schatten?

Delen

Journalist

Manon Vanderkaa

Related articles