European Media Partner

De kracht van samenwerking

De redenen om te outsourcen zijn in de loop der jaren eigenlijk nooit veranderd, zegt Gilbert van der Heiden, analist bij Gartner. Het komt uiteindelijk neer op een vorm van specialisatie. “Een van de argumenten om te outsourcen is risicobeheersing. De klant heeft de kennis niet en de leverancier heeft deze wel. Een tweede reden is innovatie: de leverancier kan helpen het doel dat we voor ogen hebben sneller te bereiken. En wat altijd terug komt zijn kosten: de leverancier kan het goedkoper en efficiënter.”

Wel is de rol van leveranciers aan het veranderen, aldus Bauke van Daalen, managing partner Gartner Consulting. “De meeste leveranciers werden in het verleden als een standaard-diensten partij gezien. De klant kon zo naar een ander toe. Nu zien we dat door de agile wijze van werken bij de klant, die meer productgeörienteerd is, de leverancier dichter op de business zit en meer op toegevoegde waarde wordt beoordeeld.”


In deze iteratieve manier van werken wordt de business meer eigenaarschap van het product gegeven. Neem de telecommarkt. Van der Heiden: “Internet, tv en telefonie vormen samen een geïntegreerd aanbod, maar bestaan uit verschillende producten. Elk product heeft een eigen team, productmanager en verschillende partners om mee samen te werken.”


“Om daarin mee te gaan, heeft de leverancier specifieke kennis nodig van de business waarin de klant actief is”, vult Van Daalen aan. “De klant gaat meer uit van de kracht van de leverancier. De klant moet ervoor zorgen dat de samenwerking aan beide kanten werkt en dus ook voor de leverancier aantrekkelijk is.”


Dat verandert de verhouding met outsourcers flink. “Vijftien jaar geleden hadden organisaties gemiddeld slechts enkele leveranciers binnen het outsourcingportfolio: één voor het rekencentrum, één voor werkplekbeheer, enzovoort. Tegenwoordig is het aantal leveranciers sterk toegenomen, met meer onderlinge relaties en afhankelijkheden. Organisaties moeten er veel energie in stoppen om de afstemming en uitvoering soepel te laten verlopen.” 


Belangrijk daarbij is de service integration and management (SIAM)-functie, die zowel operationeel als tactisch moet waarborgen dat de business de IT-diensten krijgt die het nodig heeft om de doelen te bereiken. Van der Heiden: “De SIAM-functie is gericht op andere mensen te laten samenwerken. Primair is de SIAM-functie een coördinerende functie. Zie het als de Haarlemmerolie van de organisatie.” 


Het is zeker bij een agile organisatie van belang dat alle betrokken partijen evenveel waarde hechten aan het succes voor business van de klant. De intensievere samenwerking zorgt daarom voor een andere dynamiek. Toen leveranciers alleen leverden, stond controle voorop: voldoet het geleverde aan de gevraagde prijs en kwaliteit. 


“Naarmate partijen meer op teamniveau samenwerken, zie je de noodzaak tot werken op basis van vertrouwen; bij de dagelijkse samenwerking op operationeel niveau en op strategisch niveau, waar je samen de visie neerzet. Partners moeten de eigen verantwoordelijkheden proactief invullen en elkaar ondersteunen waar nodig. Daartussen, op tactisch niveau, moet je wel de controle inbouwen. Geen partij is erbij gebaat om ‘leuk’ samen te werken als er onder de streep voor de klant geen aantoonbare waarde is. Dan wordt het tijd afscheid te nemen van elkaar.” 


Niet elke organisatie heeft deze wijzigingen direct in de vingers, zegt Van Daalen. “Het betekent ook dat leveranciers met elkaar om de tafel moeten zitten, samen met de klant. Het is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk, voor een succesvolle agile toekomst.”

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles