European Media Partner

De kracht van eHealth

Digitalisering verandert de maatschappij in de volle breedte en de zorg is daar geen uitzondering op. 

Want ook de zorg is in het kader van digitalisering volop in ontwikkeling. Veel van deze innovaties scharen we onder de naam eHealth, maar dat is een rekbaar begrip. Tijd om eens een diepere blik te werpen op wat eHealth is en wat het betekent voor het zorglandschap. 


Daan Dohmen, oprichter en CEO van Luscii, een prominente speler op het gebied van eHealth, vertelt: “eHealth is een begrip dat we gebruiken die we grofweg kunnen omschrijven als ‘het in staat stellen van mensen om met moderne technologie zelf bij te dragen aan de eigen gezondheid, waarbij zorgprofessionals een virtuele vinger aan de pols kunnen houden.” 


Wat betekent dit concreet voor de zorg en haar patiënten? Daarover zegt Dohmen: “In de zorg thuis zijn veel patiënten in staat zelfstandiger te kunnen handelen met de juiste middelen. We hebben die kracht van patiënten zelf eigenlijk onvoldoende benut door een gebrek aan middelen om die zelfstandigheid te stimuleren. Met eHealth zijn we in staat die zelfstandigheid aan patiënten terug te geven. Hoe we dat doen is door met behulp van technologie patiënten op afstand te controleren. Op afstand kunnen zorgprofessionals dan eerder problemen opmerken en eerder ingrijpen. Dit stelt ook patiënten gerust; ze worden immers in de gaten gehouden. Voor verpleegkundigen betekent dit dat zij de juiste zorg op het juiste moment aan de juiste patiënt kunnen geven.”


Deze manier van zorg bieden past wat Dohmen betreft bij deze tijd. “We leven in een maatschappij met technologie ‘on demand’. Het is logisch dat ook de zorg gebruik maakt van de technologieën die we maatschappijbreed tot onze beschikking hebben. Bovendien past het ook bij de trend om meer op individueel niveau zorg te verlenen en niet volgens de ‘lopende band’ te werken.” Met het laatste doelt Dohmen op de standaardprocedures voor controles die we nu kennen in de zorg. Iedere patiënt met bepaalde aandoeningen moet geregeld zijn of haar waarden laten meten in een ziekenhuis om dan en daar pas te zien of er afwijkingen zijn. “Dit betekent dat men iedere keer moet reizen naar het ziekenhuis, er voldoende personeel beschikbaar moet zijn om al die metingen te verzorgen, om vervolgens misschien het nieuws te krijgen dat alles in orde is. Dit is enorm inefficiënt en tijd- en capaciteitrovend.” 


En daarmee raakt Dohmen aan het probleem van capaciteit in de zorg. “We kampen met vergrijzing en met de innovaties in de gezondheidszorg zullen mensen alsmaar ouder worden. Voor al die patiënten die we hebben is niet genoeg zorgpersoneel beschikbaar. Het is dus essentieel om zo slim mogelijk met de tijd van personeel om te gaan. Met eHealth stellen we mensen met de juiste apparatuur en applicaties in staat zélf hun metingen te doen en waarden te registreren in een digitale omgeving. De verpleegkundigen worden door slimme algoritmen gewaarschuwd als er iets mis is en kunnen dan direct contact hebben als dit écht nodig is.”


Dohmen geeft drie belangrijke pijlers voor het implementeren van eHealth-oplossingen. “Ten eerste moet er nagedacht worden over het zorgproces van de patiënt en de dokter. Hoe kan technologie bijdragen aan de efficiëntie van die interactie. Medisch personeel moet hier zélf over nadenken. Ten tweede moet de techniek voor zowel patiënt als zorgprofessional simpel te gebruiken zijn en moet die techniek data verzamelen voor het genereren van een compleet beeld van de zorgbehoefte van de patiënt, geïntegreerd in het elektronische patiëntendossier. Tot slot kan al die data geanalyseerd worden om patronen te ontdekken. Dit zorgt ervoor dat eHealth ook bijdraagt aan het steeds nauwkeuriger bepalen welke zorg er nodig is voor een specifieke patiënt.”

Feit

Bewustwording omtrent het belang van eHealth neemt toe

Wet- en regelgeving zijn goed ingericht op het beschermen van privacy, ook in het kader van eHealth

Overheid heeft met randvoorwaarden het speelveld gecreëerd, dokters en professionals zijn degenen die in dat speelveld moeten bewegen

Nederland loopt voorop op het gebied van eHealth

Delen

Journalist

Eoin Hennekam

Related articles