European Media Partner

De gassector is van groot belang voor verduurzaming

Het leefbaar houden van onze planeet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. En dat betekent dat niet alleen de overheid en de burger hierin actie moeten ondernemen, maar ook dat een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering steeds meer noodzakelijk wordt.

En dat betekent ook dat er in alle facetten van de bedrijfsvoering rekening gehouden moet worden met duurzaamheid, zo stelt Diederick Luijten, Vice President waterstof energie bij een grote leverancier van industrieel gas. “Als je maatschappelijk verantwoord ondernemen samenvat betekent het eigenlijk dat duurzaamheid een belangrijke rol speelt in alles wat je doet”, vertelt Luijten. “Maar het betekent ook dat je zorg draagt voor mens en omgeving. Het personeel, de stakeholders, leveranciers, het milieu en natuurlijk de klanten: in een maatschappelijk verantwoorde onderneming worden ze allemaal op een respectvolle manier behandeld.”


Qua duurzaamheid gaat het erom dat het niet alleen de buitenste schil is die verduurzaamt, maar dat de gehele organisatie hierin meegenomen wordt. “Bij alle bedrijfsactiviteiten die je uitvoert wil je rekening houden met de impact die ze hebben op het milieu. Het gebruik van water, de uitstoot van CO2, overal waar je vervuilend zou kunnen zijn moet je nadenken over manieren om dit te verbeteren en te voorkomen. Het gaat van de koffiebekertjes tot de vrachtwagens en het is dus een enorm divers speelveld.”


Het is dan ook belangrijk om de hele organisatie van binnenuit te enthousiasmeren over duurzaamheid, aldus Luijten. “Uiteindelijk is het voor iedereen van levensbelang. Maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgt ervoor dat je organisatie levensvatbaar blijft en is nodig om toegevoegde waarde voor de markt te blijven leveren op de lange termijn. Geëngageerde medewerkers die vertrouwen hebben in je bedrijf en de producten die je levert zijn enorm belangrijk. Voor de medewerkers zelf, maar ook naar de markten en de aandeelhouders toe. Een juiste governance binnen de hele organisatie en vanuit de stakeholders is cruciaal voor het vertrouwen in je bedrijf. Als je je daar niet serieus mee bezighoudt, kun je er als bedrijf ook een negatief imago aan overhouden. Uiteindelijk moeten we met zijn allen naar die verduurzaming toe werken, die plicht heb je als bedrijf nou eenmaal.”


En dat geldt ook voor de industrie op grotere schaal. Want bij een leverancier van gassen denk je misschien niet zo één, twee, drie aan duurzaamheid. “Wij kunnen de markt echter juist een hele hoop oplossingen brengen”, stelt Luijten. “Er zijn al allerlei manieren om CO2 af te vangen, te reinigen, te vervloeien, duurzaam te vervoeren en technieken om het op de juiste manier op de bergen onder de grond. We hebben een zeer uitgebreide ervaring met pijpleidingen, en er zijn binnen de sector van de industriële gassen een hoop kennisingrediënten die we kunnen aanwenden om verduurzaming te versnellen.”


Vanuit onze branche ontwikkelen we allerlei applicaties voor klanten die industriële processen effectiever maken. Denk daarbij aan rookgasreiniging of een betere verbranding met zuurstof. Zo vangen we CO2 af bij klanten en reinigen we dat voor hergebruik in de tuinbouw, waardoor we gewassen sneller kunnen laten groeien. Denk ook aan afvalwaterzuivering met zuurstof of ozon. We kunnen daarmee slecht werkende waterbassins op punt stellen, stankoverlast terugdringen en de behandeling van micropolluenten sterk verbeteren.”


Daarnaast spelen gassen ook een enorme rol in de energietransitie, geeft Luijten aan. “De oplossingen waar we aan werken zijn legio, maar vooral waterstof vervult hierin een toenemend belangrijke rol. Of eigenlijk zelfs meerdere rollen. Er zijn namelijk verschillende manieren om waterstof toe te passen. Voor de warmte (schone verbranding), maar ook voor de chemische eigenschappen van waterstof. Traditioneel is er heel veel waterstof geleverd aan de industrie, voor allerlei processen. Een voorbeeld is het ontzwavelen van brandstoffen, maar ook de glassector gebruikt waterstof voor bijvoorbeeld het polijsten van tafelglas.”


Echter, de belangrijkste rol die we nu zien voor waterstof ligt binnen de energietransitie. “Stroom kun je omzetten in waterstof, opslaan en al dan niet meteen in een brandstofcel gebruiken voor bijvoorbeeld mobiliteit. Je kunt het koppelen aan CO2 en de koolstof uit het molecuul kun je gebruiken om synthetische brandstoffen en oliën te maken. In al die nieuwe brandstoffen speelt waterstof een enorme belangrijke rol. Het is dé manier om niet meer de grondstoffen uit de aarde te halen en meer CO2 aan de lucht toe te voegen, maar CO2 juist af te vangen en weer nuttig en circulair in te zetten. Uiteindelijk kan je hierdoor tot een gesloten loop komen waardoor je niet telkens uitstoot. Zeker in de mobiliteit zal dit heel belangrijk gaan worden voor bepaalde applicaties.”


Volgens Luijten staat de mobiliteit momenteel aan de vooravond van een hele grote transitie. “We beginnen nu in beweging te komen, al zie je er nog niet heel veel van in de praktijk. Achter de schermen wordt er echter hard gewerkt om de energietransitie waar te maken. We zijn bezig met allerlei scale ups om hernieuwbare waterstof te maken, we kijken naar ‘Power to X’ en werken aan projecten om synthetische brandstoffen zoals bijvoorbeeld e-kerosine te maken voor de lucht- en scheepvaart. De upswing moet nog komen en dat betekent dat ook de burger steeds meer de voordelen zal ondervinden van de energietransitie. We zullen meer wind- en zonneparken gaan zien, krijgen te maken met import van bepaalde nieuwe energiestromen en traditionele tankstations zullen ruimte maken voor waterstof en elektriciteit. Ik geloof echt dat we in Nederland vanaf 2030 geen nieuwe auto’s gebaseerd op klassieke brandstoffen meer zullen zien.”


Wat heel belangrijk is in de hele energietransitie, stelt Luijten, is een stukje cultuur. “We lopen steeds vaker aan tegen menselijke gedragspatronen. Zo wil de transportsector, als voorbeeld, eigenlijk maar één keer in de drie dagen tanken, omdat ze op en neer naar Spanje willen kunnen rijden. Maar is dat wel echt nodig? Waarom zou je onderweg niet een keertje kunnen bijtanken met elektriciteit of waterstof? 

Om echt draagvlak voor de energietransitie te creëren moeten we, samen met de overheid, meer campagnes gaan opzetten. Bedrijven in de gassector zijn namelijk al druk bezig met de transitie, maar wet- en regelgeving kunnen echt een duwtje in de rug geven. Aangepaste ondersteuningsmechanismen voor de voorlopers in de markt zijn belangrijk om de onrendabele top van projecten te overbruggen, zodat we nu al een groter momentum kunnen creëren. De technologie providers zijn al langer overtuigd, maar nu moeten we de autoriteiten en alle burgers nog in de acceleratie meekrijgen. Dan kunnen we echt volledig maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen en de energietransitie versneld vormgeven.”


Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles