European Media Partner

De facelift van de ‘pet-parent’

Huisdieren worden steeds belangrijker in onze samenleving. Ze zorgen voor gelukgevoelens, saamhorigheid en blijdschap en halen vaak het beste naar boven bij hun ‘baasjes’.

Wat opvalt is dat de eigenaar van tegenwoordig anders naar zijn huisdier kijkt dan 20 jaar geleden.  De emotionele band met het dier is veel belangrijker geworden dan de ‘functie’ zoals muizen vangen of het erf bewaken. De hond, de kat, het konijn, ze maken deel uit van de familie en voelen als een echte vriend.


Dat eigenaren, of ‘pet-parents’, van huisdieren steeds meer willen doen voor hun dier loopt bijna de spuigaten uit: van outfits tot trainingen, samen dingen ondernemen en natuurlijk de beste zorg geven! Tegenwoordig zijn er namelijk ook MRI’s en CAT-scans beschikbaar voor de huisdieren.


Toch blijft het belangrijk dat je als je een huisdier wilt nemen, je met name van tevoren goed nadenkt of dit bij jou past. Ik zeg altijd “zint eer gij begint”. Denk heel goed na en ga op preconsult om te kijken of het dier past bij jouw leefsituatie van nu, maar ook voor de toekomst. Daar is, vind ik, nog veel te verbeteren. Het geluk van het dier, niet van jezelf, moet voorop staan. Niet iedereen is geschikt voor een bepaald huisdier en daar moet je van tevoren de juiste keuze in maken. Dat geldt ook voor het afsluiten van een verzekering. Een verzekering geeft je hoe dan ook rugdekking, want elk dier kan ziek worden en zorgen voor veel kosten waar je niet op gerekend hebt.


Ik heb 8 katten gehad, die allen ruim 17 jaar zijn geworden. Nu heb ik een
hondenvriend die hier vaak bivakkeert. Mijn dieren betekenen ongelooflijk veel voor mij, ze hebben een grote impact op mijn leven en ik zie ze als mijn trouwste vrienden. Om hen een goede gezondheid te bieden heb ik altijd het beste voer en de beste zorg ingekocht. Mijn dierenartsen worden jaarlijks bijgeschoold en hebben altijd de nieuwste medicatie om mijn dieren, ook toen ze ouder waren, een pijnvrij en aimabel leven te bieden.


Dieren hebben net zoals wij gevoelens van angst, stress en depressie. Een dier dat niet veel beweegt wordt ongelukkig daarom vind ik het uitermate belangrijk dat je voordat je een dier in huis neemt kijkt of je datgeen kunt bieden dat jouw dier nodig heeft. Plezier maken hoort daar onlosmakelijk bij. Mijn katten zaten elke dag te wachten op de oprit tot ik thuiskwam en sprongen dan op mijn schouder. Dat gebeurt niet zomaar, dat kwam omdat ik dagelijks met ze speelde en ze echt begreep.  Als dat gevoel er is, dan krijg je de interactie die baas en dier heel gelukkig maakt. En dat is toch waarom je het leven met een huisdier deelt. 


Je dier is niet jouw hele leven, maar jij bent wel het hele leven van je dier.


Marijke Helwegen, Ambassadeur Stichting Amivedi


Delen

Journalist

Related articles