European Media Partner

De "digitale hygiëne" van Nederland

Digitalisering creëert nieuwe kansen maar biedt ook voor criminelen nieuwe mogelijkheden. Hoe kwetsbaar zijn we en wat is de impact hiervan? En wat is de status van de digitale hygiëne van Nederland? 

Onlangs hebben wij in opdracht van NCSC een onderzoek verricht naar het Nederlandse digitale landschap en haar kwetsbaarheden. Dit landschap bestaat uit bijna 55 miljoen IP-adressen, 6.051.799 Wifi-netwerken, 5.806.624 websites met een .NL-extensie en meer dan 98% van de Nederlandse huishoudens heeft met een of meer apparaten toegang tot het internet. En deze zijn niet allemaal adequaat beveiligd. 


Uit het onderzoek
blijkt dat er in Nederland bijna 1,5 miljoen kwetsbare apparaten/protocollen waren tijdens de quickscan. Op basis van verder onderzoek blijkt dat 287.717 apparaten/protocollen daadwerkelijk te misbruiken zijn. 


De kans dat de impact van een kwetsbaarheid en de hoeveelheid kwetsbaarheden in de toekomst verder zal toenemen is zeer groot. Het connecten van alles met iedereen en de introductie van IoT, Big Data en Artificial Intelligence heeft veel voordelen maar brengt ook nieuwe kwetsbaarheden met zich mee. 


Ook werk en privé lopen met de digitalisering verder door elkaar heen. Ogenschijnlijk onschuldige gedeelde privé informatie (Strava, Facebook, etc.) heeft opeens impact op werk gerelateerde kritieke informatie als bijvoorbeeld de locatie van militairen in oorlogsgebied of toekomstige sollicitaties. Het social profilen op basis van je digitale footprint is ondertussen geen onbekend business model meer en wordt in China op “innovatieve” wijze verder toegepast.


Een groot zorgpunt is dat het bij aanschaf onduidelijk is in welke mate voldoende privacy en security gerelateerde maatregelen aanwezig zijn, welke maatregelen de koper zelf moet treffen maar ook het vooraf weten wat er met (persoonlijke) digitale data gebeurt. Een rating of internationaal kwaliteitskenmerk met betrekking tot de veiligheid van het apparaat/de dienst en een verantwoording hierover van de leverancier zou echter wel een goede stap voorwaarts zijn om onze digitale hygiëne in de toekomst beter te waarborgen. 


We moeten bij het maken van keuzes en maatregelen echter niet tegen de verandering zijn. Die veranderingen bieden namelijk ook mooie mogelijkheden. Het kunnen vertrouwen op een betrouwbare en secure verwerking in de volledige keten, van IoT data tot en met de cloud, is echter nog als pril/onvolwassen te bestempelen. Aan ons allen de taak om de digitale hygiëne te verbeteren en een veiliger omgeving te creëren.


Vincent Toms, Co-founder GDI Foundation

Delen

Journalist

Related articles