European Media Partner

De aanpak van klimaatverandering moet een vanzelfsprekendheid worden

Er is elke dag nieuws over klimaatverandering. Iedere maand en ieder jaar warmt de wereld een stukje verder op, nemen de weersextremen toe en wordt daarmee ook de klimaatschade erger. En het slechte nieuws is dat dat de komende tijd ook nog wel even zo zal blijven.

Stel, we slagen erin dat we morgen helemaal geen CO2 meer uitstoten, zelfs dan blijft de opwarming van de aarde nog een tijdje doorgaan. Vergelijk het met een enorme mammoettanker; als je daarvan nu de motoren uitzet vaart het schip alsnog een kilometer door. Juist daarom moeten we er nu alles aan doen om het roer om te gooien. Het laatste IPCC-rapport wees ons er nogmaals op dat de wereld razendsnel opwarmt door de uitstoot van broeikasgassen, dus daarover hoeven we niet langer te discussiëren, maar wat wel een discussie vergt is de vraag hoe we die klimaatverandering in de komende jaren gaan stopzetten, zodat onze planeet in de toekomst leefbaar blijft.


De vraag is dus hoe we emissies kunnen voorkomen en daarnaast ook de reeds uitgestoten CO2 in de atmosfeer kunnen verminderen. Daar speelt onder andere de energietransitie een grote rol in. Want bij het opwekken van energie uit fossiele brandstoffen komen enorme hoeveelheden broeikasgassen vrij. Daar moeten we dus alternatieven voor gebruiken zoals zonne- en windenergie. Daar valt een wereld te winnen en daar moeten we dus ook zo snel mogelijk naar overschakelen.


Daarnaast speelt circulariteit een grote rol. We wonen nu met acht miljard mensen op aarde en onze welvaart neemt over het algemeen toe, dus we gaan steeds meer consumeren. Hierbij worden talloze grondstoffen gebruikt en als je de producten zo maakt dat ze aan het einde van hun levensduur weer weggegooid worden, dan gaan die grondstoffen verloren. Die krijg je nooit meer terug en uiteindelijk krijgen we dan te maken met een tekort aan grondstoffen. Als je alles zo gaat maken dat we de grondstoffen aan het einde van de rit kunnen hergebruiken, dan verbruiken we wederom minder CO2 en blijven deze grondstoffen behouden.


En dat lost gelijk ook een ander probleem op, namelijk de plasticvervuiling. Plastic an sich is een hele goede uitvinding, we kunnen in het dagelijks leven niet meer zonder. Maar als het in het milieu terechtkomt wordt het een ramp voor flora en fauna, maar ook voor de mens omdat het in ons voedsel terecht komt. Gelukkig wordt plasticrecycling ook steeds geavanceerder en kunnen we in de toekomst plasticafval terug vormen naar olie, waar we dan weer nieuwe plasticproducten van kunnen maken.


Om dit alles te realiseren is een gezamenlijke effort van de drie betrokken partijen (overheid, bedrijfsleven en consument) nodig. Aan de overheid om striktere regels op te stellen, maar ook om duurzame keuzes te stimuleren zodat bedrijven ook echt hun diensten en producten moeten verduurzamen en consumenten op hun beurt gestimuleerd worden de duurzame keuze te maken. Dat valt of staat bij heldere communicatie over het onderwerp, zodat de bewustwording en het draagvlak toenemen. We hebben een probleem, maar we kunnen het nu oplossen. Dat vergt draconische maatregelen, maar uiteindelijk geven die ons wel uitzicht op een tijd waarin het allemaal beter wordt. Als je dat duidelijk communiceert, weet iedereen waar hij het voor doet en wordt het aanpassen een vanzelfsprekendheid.


Reinier van den Berg, weerman en duurzaam ondernemer


Delen

Journalist

Related articles