European Media Partner

‘Daadkracht ontbreekt voor een goede luchtkwaliteit op scholen’

Het afgelopen jaar is duidelijk geworden dat een gezonde luchtkwaliteit bijdraagt aan een goede gezondheid. Naast dat het voorkomt dat virussen worden verspreid, draagt het ook nog eens bij aan een lager ziekteverzuim en betere prestaties, ook op scholen.

“Wanneer de luchtkwaliteit op scholen op orde is presteren leerlingen tot wel 25 procent beter en daalt het ziekteverzuim met 20 procent”, vertelt Wouter Wijma, voorzitter Binnenklimaat Nederland. “Komt er in een ruimte geen verse lucht binnen, dan stijgt het CO2 gehalte en kun je heel gemakkelijk virusdeeltjes of allergiedeeltjes inademen. Het is eigenlijk heel simpel. Voelt een ruimte vies, warm en plakkerig aan, dan zijn de ventilatie en de luchtkwaliteit niet in orde.”


De aandacht voor een goede luchtkwaliteit op scholen, bedrijven, maar ook thuis is helaas niet omgezet in daadkracht. “Scholen hebben dan wel massaal een CO2 meter aangeschaft, want dat werd verplicht gesteld maar helaas is dat moment niet gebruikt om ook de ventilatie te verbeteren. En dat is een gemiste kans. De afgelopen jaren is er door de scholen gefocust op de primaire taak, namelijk het lesgeven. Geld ging in de vele gevallen naar lesmateriaal en een hoger salaris voor leraren en dat is alleen maar goed. Maar het onderhoud van de schoolpanden is hierdoor naar de achtergrond verdwenen. Uit onderzoek van het Landelijk Coördinatieteam Ventilatie op Scholen (LCVS)is gebleken dat twintig procent van de ondervraagde scholen panden had die niet voldeden aan de bouweisen van 2012 en geen goede luchtkwaliteit hadden.”


Er is gedurende de coronacrisis enorm veel geld gegeven aan vele bedrijven om deze overeind te houden. Ook aan andere facetten, zoals het lerarentekort en het verhogen van de salarissen van de leraren, is veel geld uitgegeven. Wijma: “Daar kan ik alleen maar achter staan, maar graag zou ik willen zien dat er ook meer geld gaat naar goede ventilatie op scholen. Op dit moment krijgen scholen maar dertig procent subsidie om zorg te dragen voor een betere luchtkwaliteit. De overige zeventig procent moet de gemeente of  zij zelf bijleggen, maar van welk geld? Dit zou ik graag omgedraaid zien worden: zeventig procent subsidie en een eigen bijdrage van dertig procent. Daarnaast wordt de huidige SUVIS (specifieke uitkering ventilatie in scholen) regeling die er is door scholen niet goed ingezet. In vele gevallen wordt er niet gedacht aan een betere ventilatie, maar aan het aanbrengen van pv panelen of een betere en duurzamere verwarming.” 


Meer subsidie, strengere eisen aan de subsidie, maar ook meer daadkracht kan de luchtkwaliteit op scholen verbeteren. “Er is meer geld nodig, maar dat betekent ook strengere eisen aan de scholen stellen. Zorg ervoor dat subsidie voor ventilatie alleen voor ventilatie wordt ingezet. Er is al veel voor elkaar gekregen de afgelopen jaren. Zo is er een speciale subsidie, maar er moet nog heel veel meer gebeuren, en snel. En daarvoor hebben we daadkracht vanuit politiek Den Haag nodig. Zeker nu we richting grote tekorten gaan van chips voor de ventilatoren en nog altijd veel scholieren naar huis moeten vanwege corona. Hoog tijd dus voor scholen om nú voor goede ventilatie te zorgen voor een goede en vooral gezonde omgeving voor leerling en leraar.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles