European Media Partner
Pieter-Jaap Aalbersberg en Hans de Jong DIGITALISERING

Cyberweerbare samenleving belangrijker dan ooit

De digitalisering van onze samenleving neemt steeds verder toe; nieuwe digitale technologieën zijn onmisbaar geworden en bieden talloze kansen voor onze economie en de kwaliteit onze samenleving.

Internationale samenwerking bij het beschermen van onze cyberweerbaarheid is essentieel.

Denk aan kansen die nieuwe technologieën bieden tot het ‘bouwen’ van smart cities of hoe de toepassing van kunstmatige intelligentie de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg kan verbeteren. Dankzij de coronacrisis heeft de digitalisering zelfs een enorme vlucht genomen. In een korte tijd waren we met elkaar in staat om snel te schakelen naar een nieuwe realiteit en bleek onze digitale infrastructuur opgewassen tegen de gevolgen van een crisis van deze omvang. Daar mogen we oprecht trots op zijn. 


Toch heeft de Cyber Security Raad gemeend een urgentieverklaring af te moeten geven. De raad adviseert aan het kabinet en via het kabinet aan het bedrijfsleven en de vitale sectoren. Door de unieke publieke, private én wetenschappelijke samenstelling kunnen we cybervraagstukken vanuit meerdere invalshoeken benaderen. De raad acht een cyberweerbare samenleving nu nog belangrijker dan ooit.


We moeten beschermen wat ons dierbaar is voor het behoud van een open, vrije en welvarende samenleving. Er staat meer op het spel dan we ons in eerste instantie realiseren. Helaas is de digitale veiligheid van onze burgers, bedrijven en maatschappij nog lang geen vanzelfsprekendheid. Ondanks vele waarschuwingen, uitgebrachte rapporten en dringende adviezen staat de urgentie bij velen nog altijd onvoldoende op het netvlies.


Onze digitale veiligheid moet chefsache zijn bij het bedrijfsleven, (kennis-) instellingen, de overheid en de politiek. Daarom moet het onderwerp hoog op de agenda van het komende kabinet staan en moeten we aan kracht en vaart winnen door meer regie op samenwerking, een meerjarenprogrammering en voldoende financiële middelen. De minister van Justitie en Veiligheid heeft de raad gevraagd om advies te geven over de benodigde investeringen in cybersecurity voor de komende kabinetsperiode. In dat advies zal een integrale aanpak voor cyberweerbaarheid centraal staan. Ook het belang van aandacht voor de digitale autonomie in het Nederlandse cyberweerbaarheidsbeleid neemt de raad hierin mee. We moeten bewuster keuzes maken over onze afhankelijkheid van buitenlandse leveranciers.  


Nederland zit bepaald niet stil op dit vlak; op de diverse internationale ranglijsten doen we het goed. Maar dit is absoluut geen reden om achterover te leunen. Cybercriminaliteit neemt toe en het wordt steeds lastiger om cybercriminelen buiten de deur te houden. Daarom moeten we slagvaardig kunnen blijven reageren op misstanden en cyberaanvallen. Organisaties, inclusief de overheid, moeten hun basis op orde brengen en kunnen beschikken over hulp en benodigde informatie. De uitrol van een Landelijk Dekkend Stelsel van informatieknooppunten is essentieel voor het delen van informatie over cyberdreigingen om ook niet-vitale organisaties digitaal weerbaarder te maken.


Internationale samenwerking bij het beschermen van onze cyberweerbaarheid is essentieel, want Nederland kan dit niet alleen. Vooral binnen Europa moet Nederland hierin een actieve rol pakken.


Alleen zo kunnen we beschermen wat ons dierbaar is!


Hans de Jong, 

Covoorzitter van de Cyber Security Raad


Pieter-Jaap Aalbersberg, 

Covoorzitter van de Cyber Security Raad

Delen

Journalist

Related articles