European Media Partner

Crowdfinance is een mooie financieringsoplossing voor ondernemers en kans voor investeerders

Heb jij financiering nodig voor je bedrijf en wil je een andere route bezien dan de bancaire weg? Dan is crowdfinance mogelijk de ideale uitkomst. Crowdfinance is een vorm van financiering waarbij MKB-ondernemingen via een bemiddelend platform beroep doen op meerdere investeerders. Deze financieringsoptie is nog niet bij iedereen bekend, maar kan voor vele bedrijven een passende oplossing zijn.

 “Crowdfinance is overgewaaid vanuit Engeland en krijgt steeds meer voet aan de grond in Nederland”, vertelt Jeroen ter Huurne, CEO Collin Crowdfund en voorzitter branchevereniging Nederland Crowdfunding. “De banken maken in de range tot één miljoen euro een terugtrekkende beweging wat betreft het verstrekken van leningen aan het MKB. Over het algemeen zijn de banken minder geïnteresseerd in kleine financieringen. Voor banken zijn deze leningen namelijk niet interessant genoeg, met als resultaat dat veel ondernemers andere manieren van financiering moeten verkennen. Alternatieve financieringsvormen zoals crowdfinance worden dan ook steeds populairder.”


Een gedegen kredietbeoordelingsproces is een van de belangrijkste pijlers van een crowdfundingplatform. Als bemiddelaar is het cruciaal om zorg te dragen dat de MKB-bedrijven een passende financiering krijgen die voldoet aan het financieringsvraagstuk van de onderneming en waarvan de maandelijkse lasten kunnen worden gedragen. Dit is tevens benodigd om te zorgen dat de investeerders bij een goede spreiding een verantwoord risico lopen en een stabiel rendement behalen. Vanuit investeerdersperspectief is crowdfinance een interessante investeringsvorm om toe voegen aan een bredere beleggingsportefeuille. Crowdfinance leningen kennen veelal een omvang tot maximaal 2,5 miljoen euro met een gemiddelde rente van zo’n 7%.


Een goede keuze maken tussen de verschillende crowdfundingplatformen in Nederland is belangrijk. Er zijn verschillende vragen die je als ondernemer kunt stellen om platformen te vergelijken. Is het platform bijvoorbeeld aangesloten bij de branchevereniging Nederland Crowdfunding? Wat is de kans dat een leningaanvraag gefund wordt door de crowd na publicatie? Wat is het trackrecord van het platform? Worden door het platform voldoende proposities aangeboden zodat je als investeerder een goede spreiding kunt realiseren?


Vertrouwen is key in de crowdfinance business. “Onze sector leeft op vertrouwen. Banken maken een terugtrekkende beweging en ondernemers zijn op zoek naar andere financieringsmogelijkheden.” Voor de investeerder/belegger die in het plan van een ondernemer gelooft, is het investeren van een deel van zijn/haar vermogen in crowdfinance een mooie uitkomst. “De investeerder krijgt over de langere termijn een mooi stabiel rendement, dankzij een goede spreiding. De ondernemer krijgt daarentegen op zijn of haar beurt een lening, groot of klein, voor zijn of haar onderneming en meer naamsbekendheid.


Crowdfinance blijkt een sterke toevoeging aan de financieringssector. De overheid dient hier nog van overtuigd te worden aangezien investeringen in het MKB niet worden vrijgesteld van vermogensheffing. “Daar maak ik mij wel hard voor. Eerder deze maand heb ik op verzoek van het Ministerie van EZK de Tweede Kamer hierover mogen informeren. Op deze manier kan de investeerder netto meer overhouden in welk geval de funding voor de geldlener goedkoper wordt. Dat is in mijn optiek een gerechtvaardigde stimulans, immers een betere financierbaarheid van het MKB betekent meer werkgelegenheid en toegevoegde waarde voor de Nederlandse samenleving.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles