European Media Partner

Crisisproof investeren in datacenters

De COVID-19 pandemie gaat grote invloed hebben op onze economie, zo meldt het CBS. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 is de Nederlandse economie per saldo met drie procent gekrompen. Ook voor beleggers heeft dit grote gevolgen. Daarom gaan we massaal op zoek naar manieren om crisisproof te investeren.


Een interessant beleggingsobject dat door de coronacrisis in opkomst is, zijn datacenters. Door megatrends als e-commerce en de algehele digitalisering van de samenleving worden deze opslagplaatsen voor onze digitale data steeds belangrijker. Vastgoedmarkt.nl meldt dan ook dat grote fondsen datacenters opnemen in hun portefeuilles.


Door corona is het dataverkeer explosief gestegen. We werken massaal vanuit huis en wisselen onderling dus veel data digitaal uit, die anders op kantoor bewaard zou worden. Met de toename van het dataverkeer stijgt ook de vraag naar plekken om deze data op te slaan: de datacenters. Steeds meer bedrijven maken door de toename van de hoeveelheid digitale data dan ook de keuze om deze niet langer zelf op te slaan, stelt RICS.


Echter, op de datacentermarkt verandert momenteel nog heel veel. Steeds vaker maken bedrijven gebruik van cloud services om hun data op te slaan en in de komende jaren moeten bedrijven steeds meer gaan nadenken over het kopen en managen van hun eigen IT hardware, of het outsourcen hiervan. Als investeerder moet je op de hoogte blijven van veranderingen op deze markt, om een goede strategie uit te stippelen.


Omdat datacenters een relatief nieuw beleggingsobject zijn, brengt dit een aantal uitdagingen met zich mee voor mogelijke investeerders. Het kan lastig zijn om in te schatten welke waarde datacenters zullen hebben aan het eind van de leaseovereenkomst, zo stelt RICS. Het is belangrijk dat investeerders zich realiseren dat het vastgoed deel van een datacenter verantwoordelijk is voor zo’n 15 tot 20 procent van de investering, terwijl de technische en elektrische infrastructuur verantwoordelijk is voor zo’n 80 tot 85 procent. Investeerders moeten daarom ook informatie inwinnen over de hoeveelheid waarde die deze infrastructuur op kan leveren.


Aan de andere kant biedt investeren in datacenters ook mooie voordelen. Door de opkomst van cloud computing, Big Data en IoT is de vraag naar datacenters groter dan ooit, en de verwachting is dat deze alleen maar meer zal groeien. Slimme steden en de toenemende digitalisering in de industrie en het bedrijfsleven stimuleren deze groei. Echter, om echt succesvol te investeren in deze nieuwe beleggingsklasse moet je wel technische knowhow hebben. Heb je deze? Dan heb je er in elk geval tijdens deze coronacrisis een solide beleggingsoptie bij.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles