European Media Partner
Dick Kruiswijk FINANCE

Creditmanagement essentieel om de crisis te doorstaan

Creditmanagement is een professioneel vakgebied dat ondersteund door data, hightech systemen en goed opgeleide specialisten het kredietrisico voor onze economie en maatschappij beheersbaar houdt. Het zorgt voor meer en betere transacties, verhoogt de liquiditeit in de economie, zorgt dat er met vertrouwen geld kan worden (uit)geleend, voorkomt betalingsrisico’s, zorgt dat betalingsafspraken worden nagekomen en beperkt het faillissementsrisico en het verlies van werkgelegenheid. 

De belangrijkste bedrijven in alle creditmanagement-disciplines zijn lid van VCMB, het Verbond van Credit Management Bedrijven. Expertises variëren van informatie over de kredietwaardigheid van consumenten en bedrijven, de ontwikkeling van softwareapplicaties, kredietverzekering, factoring, detachering van CM-professionals, incassocommunicatie en incasso-advocatuur tot incassobedrijven en gerechtsdeurwaarders. 


Ons Creditmanagement Waardenonderzoek berekent dat in Nederland op jaarbasis ruim 600 miljard euro op rekening wordt gekocht. Daarvan wordt ongeveer een kwart te laat betaald. Dankzij goed creditmanagement resteert uiteindelijk minder dan twee procent wat moet worden afgeschreven.  


Professioneel creditmanagement is door de coronacrisis belangrijker dan ooit. Oplopende betalingsachterstanden bij consumenten moeten op een maatschappelijk verantwoorde manier beperkt worden om te voorkomen dat het problematische schulden worden. Samenwerking in de schulddienstverleningsketen om schulden te voorkomen en tijdig te signaleren dat er problemen ontstaan is daarbij cruciaal. 


Op dit moment is er nog geen stijging van het aantal bedrijfsfaillissementen waarneembaar. Maar door de overheidssteun worden financieel ongezonde bedrijven - voorlopig - ook overeind gehouden. Daardoor staan 3.800 bedrijven letterlijk op de tocht. In het single dip scenario van OECD komen daar ruim 11.000 faillissementen bij. Het scenario van een double dip pakt nog slechter uit. In de vorige economische crisis was 25% van de faillissementen te wijten aan wanbetaling door afnemers. Alle reden voor uw organisatie om dat met professioneel creditmanagement te voorkomen.  

Delen

Journalist

Dick Kruiswijk

Related articles