European Media Partner
Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI) MANAGEMENT

Coronacrisis vraagt om verantwoord incasseren

De verwachting is dat er dit jaar meer bedrijven en personen met schulden zullen zijn. Meer dan ooit is er daarom behoefte aan verantwoord incasseren.

Aan het begin van de coronacrisis was daarvan eigenlijk nog niet zo veel te zien, aldus Connie Maathuis, directeur van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen (NVI). “We hebben toen een enquête uitgezet onder onze leden, maar eigenlijk viel het toen nog redelijk mee. Er gingen niet bovengemiddeld veel incasso’s de deur uit en er werd ook niet minder betaald. Echter, de komende tijd zal daar verandering in zal komen. Een groot deel van de flexibel werkenden krijgt nu een tik om de oren als het gaat om liquide middelen. We verwachten dat er later dit jaar echt negatieve effecten op de incassoportefeuilles te zien zullen zijn.”


Voor de incassobureaus betekent dat meer dan ooit dat er vraag is naar maatwerk en duidelijke communicatie. “Geld dat er niet is kan ook niet betaald worden, dat begrijpt een incassobureau ook”, vertelt Maathuis. “Als er een brief van een incassobureau op de mat valt steken veel mensen hun kop in het zand. Juist nu is het belangrijk om contact op te nemen met het incassobureau en de situatie uit te leggen. Als er niets gebeurt weet het incassobureau niet wat er gaande is en zullen ze de werkzaamheden gewoon door zetten. Dat kan uiteindelijk tot dure procedures leiden die wellicht voorkomen hadden kunnen worden.”


Want incassobureaus willen nu nog minder dan ooit de gang naar de rechter maken. “Minder dan tien procent van alle vier miljoen incassozaken per jaar maakt de gang naar de rechter, maar we willen dat aantal nog verder naar beneden krijgen”, stelt Maathuis. “Die gang naar de rechter is namelijk behoorlijk duur voor de schuldenaren. Daarom is het belangrijk dat er in kleine stapjes oplossingen gezocht worden die ervoor zorgen dat iemand in het minnelijke blijft. Dat betekent nog meer incasseren met maatwerk.”


Het is nu ook zaak je liquiditeit op peil te houden, aldus Maathuis. “Het is een harde regel in de incasso dat je jonge vorderingen het beste incasseert. Dat betekent dat snel uit handen geven belangrijk is, wanneer administratie niet je sterkste kant is. Het komt zeker bij MKB- en zzp’ers voor dat de administratie vaak blijft liggen. Juist nu is het heel belangrijk dat je bij blijft om te voorkomen dat je zonder liquide middelen komt te zitten. Heb je daar geen mensen voor of kun je er zelf geen tijd aan besteden, dan kunnen incassobureaus juist nu heel goed intervenieren tussen schuldeisers en hun schuldenaren om het proces in goede banen te leiden. Vaak is het zo dat wanneer het te laat uit handen wordt gegeven er dan nog heen en weer gepraat moet worden, dat leidt tot vertraging. Dan blijkt soms pas op het moment dat er een incassobureau aan te pas komt dat de factuur überhaupt niet ontvangen is.”


Om dit allemaal mede in goede banen te leiden riep de NVI eerder dit jaar het kabinet al op om de Wet kwaliteit incassodienstverlening versneld in te voeren. “In het regeerakkoord van 2017 is al vastgelegd dat er een incassoregister moet komen”, vertelt Maathuis. “Daarmee wil de regering eindelijk de incassobranche reguleren, maar dan moet de conceptwet die is gemaakt en nu bij de Raad van State ligt, in onze beleving nog wel sterk worden aangepast. Zo is het bijvoorbeeld zaak dat de bedrijven die straks in het register worden opgenomen ook regelmatig gecontroleerd gaan worden. Ook moet er sterker toezicht komen en pleit de NVI voor een gelijk speelveld. Anders verandert er feitelijk niets. Wij hebben het kabinet opgeroepen de Wki nu snel door te voeren omdat het helpt incassocowboys tegen te houden en het stimuleert verantwoord incasseren. Juist nu is het belangrijk dat incasso’s door de juiste partijen uitgevoerd worden.”

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles