European Media Partner
Paul van Dijk en Roger Kersten BOUW & STEDELIJKE ONTWIKKELING

Complexe planologische vraagstukken oplossen

“Private en publieke partijen. Ze zijn beiden nodig bij gebiedsontwikkeling”, vertellen Roger Kersten en Paul van Dijk, Partners bij Akro Consult. “Maar het blijkt vaak dat de overheid en marktpartijen elkaar helemaal niet goed kennen en dat de samenwerking bij ontwikkelingsopgaven om die reden uitdagend kan zijn. Een intermediair die beide werelden goed kent en juridische en financiële kennis in huis heeft, kan helpen om projecten efficiënter te laten verlopen.”

Nederland staat momenteel aan de vooravond van het oplossen van complexe planologische vraagstukken. “Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat er voldoende en betaalbare woningen gebouwd worden, zonder dat de binnensteden onbereikbaar worden? Hoe behouden we onze prachtige oude gebouwen, maar maken we ook ruimte voor nieuwe? Hoe maken we van de energietransitie een succes? We willen daarnaast allemaal dat deze ambities efficiënt, kostenbesparend, maatschappelijk verantwoord en duurzaam uitgevoerd worden. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfslocaties. Traditioneel wordt er alleen gekeken naar wat een gebouw kost, er was nauwelijks aandacht voor exploitatie- en beheerkosten. Als er niet wordt nagedacht over verduurzaming worden leegstand en hoge verbouwingskosten in de nabije toekomst een feit. Dat kan worden voorkomen als de opdrachtgever hier in zijn investeringsmodel- en beslissing rekenschap van geeft. Niet alleen in energievraagstukken kan winst worden behaald, maar ook op het gebied van klimaat en mobiliteit. Het blijkt in de praktijk alleen niet makkelijk om vooruit te denken en juist daarom is de verbinding maken, tussen alle partijen die bij gebiedsontwikkeling betrokken zijn, belangrijker dan ooit.”  

Delen

Journalist

Claudia Pietryga

Related articles