European Media Partner

CO2-reductie is een gezamenlijke verantwoordelijkheid

In 2050 moet de samenleving CO2-neutraal zijn. En dat betekent dat iedereen nú aan de slag moet om dat te realiseren. Onder andere door het aanpassen van onze gewoonten, in de vorm van vaker met de trein reizen en het eten van minder vlees. Ook de acceptatie dat een CO2-neutrale wereld op de korte en middellange termijn duurder is, behoort daarbij. 

Olie en gas zijn relatief goedkope energiedragers. Om tot een CO2-neutrale wereld te komen moeten alle partijen samenwerken om de nu nog goedkope en vervuilende energiedragers te vervangen. De industrie moet werken aan alternatieve energievormen, de consument moet bereid zijn deze accepteren en te betalen en de banken moeten het kunnen en willen financieren. De overheid wil en moet al deze partijen in een bepaalde mate stimuleren of zelfs dwingen om zo een CO2-neutrale wereld te realiseren. 


De Europese Unie heeft in de zogeheten ‘Green Deal’ bepaald dat de samenleving in 2050 CO2-neutraal moet zijn. Maar al in 2030 moeten er tussentijdse doelstellingen gehaald worden. Naar verwachting zal de Europese Commissie op 14 juli aanstaande een reeks maatregelen aangeven die gericht zijn op het behalen van 55 procent CO2-reductie in 2030. Ook zal de Commissie voorstellen doen voor een herziening van de richtlijnen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Een herziening van de richtlijn van de energiebelasting zal mogelijk een gunstige fiscale behandeling geven aan duurzame biobrandstoffen met minder CO2-uitstoot. 


De lidstaten van de Europese Unie moeten de targets omzetten naar nationale wetgeving. Ook Nederland zal een extra stap moeten gaan zetten in de energietransitie. De huidige positie van Nederland vergeleken met andere Europese landen is ergens in de achterhoede wat betreft de CO2-reductie. Het International Energy Agency (IEA) heeft in mei een rapport uitgebracht waarin zij laat zien dat een grote slag om CO2 te reduceren de komende tien jaar moet worden geslagen Het hele systeem zal nu in actie moeten komen om te voorkomen dat we tien kostbare jaren verliezen is actie in de vorm van wetgeving en vooral innovatie dus vereist. De IAE heeft berekend dat ongeveer 45 procent van de energiemix van brandstoffen in 2050 zal bestaan uit technologieën die nu nog niet bestaan, zich momenteel in de testfase bevinden of alleen nog in kleinschalige projecten worden ingezet. 


Versnelling is dus vereist en dat laat de recente uitspraak in Shell rechtszaak ook zien. Shell wordt naar aanleiding hiervan gedwongen in actie te komen om meer CO2 te reduceren. Hierbij moet onderscheid gemaakt in de producten die Shell aanbiedt en de eigen bedrijfsvoering, dus de hoeveelheid CO2 die zij uitstoten bij zowel de raffinage als distributie. Om versneld CO2 te kunnen reduceren is wetgeving noodzakelijk. Als we niet alleen van Shell, maar ook van andere (grote) spelers in de industrie verwachten dat zij grote stappen maken in de energietransitie dan is daar een wettelijk kader voor nodig. In Nederland zijn er nog vele stappen mogelijk die genomen kunnen worden voor een versneld CO2-reductie proces. Zo kunnen er door sturende accijnsmaatregelen of CO2-heffingen stappen in de juiste richting worden gezet. Op dit moment gaat er nog veel tijd verloren aan discussies over bijvoorbeeld wel of geen biomassa, de inzet van waterstof, en elektrische auto’s. Maar feit blijft dat we alle mogelijke energiestromen nodig hebben om de klimaatdoelen te gaan halen. Iedereen moet zijn verantwoordelijkheid gaan nemen, want alleen samen gaan we een CO2-neutrale wereld realiseren.


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles