European Media Partner

CO2 reduceren en wel nu!

Het klimaatakkoord van Parijs bepaalde in 2015 al dat de aarde niet met meer dan twee graden mag opwarmen, maar nog beter, maximaal anderhalve graad Celsius mag opwarmen. Aan de hand van dit akkoord heeft Nederland een eigen Klimaatwet opgesteld waarin werd gesteld dat in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent gedaald moet zijn. 

“Ook wij hebben aan de hand van het klimaatakkoord in Parijs een plan opgesteld”, vertelt Annemarie van Doorn, directeur DGBC (Dutch Green Building Council). “En dat is het Deltaplan Duurzame Renovatie. Centraal daarin staat de vraag hoe gebouwen, goed voor ruim een derde van het energieverbruik en bijna 40 procent van de CO2 emissies in Nederland, aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen. Hierop is de term Paris Proof voor de bouw in Nederland geïntroduceerd. Dit houdt in dat het energieverbruik van een gebouw met tweederde omlaag moet om binnen de anderhalve graad opwarming te blijven. Maar hoe zorg je daar nu voor? En hoe zorg je ervoor dat de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving drastisch vermindert?”


Veel partijen binnen de bouw zijn gelukkig al volop aan de slag om hun gebouwen Paris Proof te laten worden, zoals gemeenten en beleggers. “Maar er moet nu een versnelling gaan plaatsvinden. Jarenlang is middels de energielabels een indicatie gegeven van het energiegebruik in gebouwen, maar helaas  blijkt dat ook een kantoor of woning  met label A+ alsnog heel veel CO2 kan uitstoten. Daarom pleiten wij voor het meten op werkelijk energiegebruik. omdat een energielabel zo weinig zegt. 


Het drastisch verlagen van CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving betekent ook dat aan de productiekant van bouwmaterialen gekeken moet worden hoe energiegebruik en CO2-uitstoot gereduceerd kunnen worden. Bij bijvoorbeeld het produceren van staal komt een gigantische hoeveelheid CO2 vrij. De komende jaren wordt er dan ook gefocust op de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van een gebouw. Zo kun je echt kijken, per gebouw, hoeveel uitstoot er nog mag plaatsvinden.”


Van Doorn gaat verder. “Een ander groot probleem in de bouw is dat we jaar in jaar uit de natuur hebben vol gestort met stenen en beton. Hierdoor is  de biodiversiteit enorm aangetast. Biodiversiteit en ecologie hebben niet de aandacht gekregen die nodig was en ook zijn we maar blijven produceren en grondstoffen blijven gebruiken terwijl hergebruik ook een mogelijkheid was waardoor het klimaat veel minder was aangetast. De urgentie om zuiniger om te gaan met ons ecosysteem en de grondstoffen die we verbruiken efficiënter in te zetten en te reduceren, is dan ook groot.” 


Deze urgentie  wordt ook wel gevoeld. Er zijn al mooie projecten, zoals Biopartner 5 in Oegstgeest, die als voorbeeld kunnen dienen, aldus Van Doorn. “Hier heeft de opdrachtgever, de directeur van Biopartner 5, vanuit visie  het gebouw circulair gemaakt en de biodiversiteit een impuls gegeven, Het project laat zien dat duurzaamheid en een gezonde businesscase prima samengaan.  Toch is sturing vanuit de overheid keihard nodig. De ‘oude economie’ overheerst nog altijd. Neem nu bijvoorbeeld de grote winkelketens. De eigenaar en belegger kunnen wel Paris Proof gebouwen willen, maar huurders van panden zijn hier veelal niet mee bezig.. Zolang zij hun verantwoordelijkheid niet nemen en niet bijdragen aan een duurzame en circulaire gebouwde omgeving stagneert de energietransitie.  Wanneer we dat kunnen veranderen, door bedrijven bijvoorbeeld te verplichten om hun CO2-uitstoot én energieverbruik openbaar te maken, resulteert dit in inzicht waardoor het probleem echt kan worden aangepakt. Ons pleidooi aan de overheid is daarom ook partijen te verplichten transparant te zijn en te meten op daadwerkelijk gebruik.  We weten dat het kan. Landen om ons heen stellen deze verplichting al in voor grote bedrijven en gelukkig zie je ook in Nederland partijen die bereid zijn hun energiegebruik te delen.  “Maar”, besluit van Doorn. “Helaas is dat nu nog een kleine groep, die veel groter moet worden. De urgentie is groot, we moeten NU onze CO2-uitstoot verlagen. En hierin heeft ook de overheid een belangrijke rol als het gaat om consequent beleid en positieve incentives.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles