European Media Partner

Circulaire verpakkingsindustrie

Het verduurzamen van verpakkingen in de logistieke sector kan een belangrijke bijdrage leveren om de milieu-impact van het transport terug te dringen. Het uiteindelijke doel is een circulaire verpakkingsindustrie en een duurzame eCommerce sector.

Het inzetten op zuinige of elektrische voertuigen en hernieuwbare brandstoffen is niet voldoende wil de logistieke sector in Nederland aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs voldoen. Tot die conclusie komen TNO, CE Delft en Connekt. De verpakkingsindustrie - jaarlijks worden zo’n 250 miljoen pakketten verzonden door webwinkels - ziet innovatie en duurzaamheid als centrale waarden. 


Thuiswinkel.org, belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, heeft een handboek geschreven voor haar leden met innovatieve ideeën. Duurzaam ontwerper en strategisch consultant Siem Haffmans van Partners for Innovation, is nauw betrokken bij het handboek. “Duurzaam verpakken is het zoeken naar het optimum tussen een goede bescherming van het product - het minimaliseren van productuitval - en het reduceren van verpakkingsmateriaal (gewicht en volume). Ongeveer de helft van het volume van de verzending is loze ruimte, lucht dus. Dat percentage kan zeker omlaag.” Hij merkt op dat tachtig procent van de verpakkingen dozen zijn, het resterende deel zijn kunststof zakken.


Er zijn volgens Haffmans een aantal strategieën om te komen tot een duurzamer verpakkingssector. “Het eerste wat je je altijd moet afvragen: ‘is het wel nodig om te verpakken?’ Sommige spullen, zoals een broodrooster, zitten al in een goede doos. eCommerce stopt het weer in een andere doos, vanwege de branding. Een sticker of banderol zou voldoende kunnen zijn.”


De tweede strategie is het gebruik van herbruikbare verpakkingen. “De bezorger van PostNL neemt de herbruikbare verpakking weer mee.” Zo efficiënt mogelijk verpakken is de derde manier. “Zo min mogelijk lucht verpakken; void packing. Een kunststofzak kan strak om een product heen.” 


Dozen op maat produceren, is de vierde optie. “Blokker beschikt over een machine die het product met een laser opmeet, waarna een doosje op maat wordt gemaakt.” Gecertificeerd en recyclebaar verpakkingsmateriaal gebruiken is de vijfde strategie. “Karton kan bijvoorbeeld zeven keer worden hergebruikt.” Mocht je toch nog opvulmaterialen nodig hebben, gebruik dan bij voorkeur luchtzakjes. De zakjes wegen weinig, er is weinig materiaal voor nodig en je kan ze ook weer van gerecycled materiaal maken.”


Naast deze strategieën adviseert Haffmans webshops te zorgen voor hersluitbare verpakkingen. In zijn boek ‘Products that Flow’, geeft hij praktische voorbeelden om de levenscyclus van producten zoals verpakkingen beter te beheersen. “Door het optimaliseren van verpakkingen heb je lagere transportkosten want er passen meer bestellingen in de wagen. De CO2-uitstoot is lager omdat het aantal ritten afneemt en je hebt minder materiaal nodig om een product te verpakken. Ook neem je frustratie weg bij de consument.”


Een stip op de horizon is er ook. Het uiteindelijke doel is een circulaire verpakkingsindustrie. Verpakkingen worden ontworpen, geproduceerd en verwerkt dat worden verwerkt, gereduceerd, hergebruikt en gerecycled. Om dit te bereiken kunnen de beschreven strategieën worden toegepast, merkt Haffmans op.

Feit

Voor alle bedrijven die verpakkingen op de markt brengen, gelden de eisen van de Europese Richtlijn Verpakkingen en Verpakkingsafval 94/62/EC. Deze richtlijn is sinds 2006 opgenomen in het Besluit Verpakkingen. De European Strategy for Plastics, de Single Use Plastics directive en het Nederlandse Plastic Pact sturen er op aan dat in 2025 alle verpakkingen volledig recyclebaar moeten zijn.

Delen

Journalist

Mark van Seggelen

Related articles