European Media Partner

Chemische bestrijding gaat zijn doel voorbij

Het afgelopen jaar hadden we in Nederland meer dan ooit last van de eikenprocessierups, en als we de experts mogen geloven zullen er door de klimaatverandering in de komende jaren nog veel meer vervelende insecten bijkomen die we zullen moeten bestrijden. De vraag is hoe we dat het beste kunnen doen.

Momenteel wordt er voor de bestrijding van vervelende insecten veelal gebruik gemaakt van chemische pesticiden, maar deze pesticiden brengen vaak een aantal problemen met zich mee. Zo zijn de werkende, chemische, stoff en in bestrijdingsmiddelen natuurlijk gift ig voor de insecten, maar vaak ook voor mens en dier, zo stelt onder andere Milieucentraal. Wanneer deze chemischestoff en worden ingeademd, of in je ogen of op je huid komen, kunnen ze klachten veroorzaken. Ook dood je met chemische middelen niet alleen de insecten die overlast veroorzaken, maar ook alle andere insecten die in de buurt komen. Insecten zoals de bij, die we juist nodig hebben om de natuur in balans te houden en om ons te voorzien van voeding. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen op deze manier de balans in de natuur verstoren.


Daarnaast zijn chemische bestrijdingsmiddelen ook nog eens enorm slecht voor het milieu. Deze middelen zijn synthetisch, en laten altijd residu achter dat niet weg kan. Dit komt terecht in onze grond, in het water, en in de lucht. Ook krijg je bij chemische bestrijding op termijn te maken met resistentie. Insecten passen zich aan de bestrijdingsmiddelen aan en kunnen hier-door op termijn niet meer met een bepaald chemisch middel bestreden worden, waardoor je steeds weer op een ander middel over moet stap-pen. Het maakt daardoor uiteinde-lijk veel meer kapot dan nodig.


Een oplossing voor dit probleem vormen natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Voordat we gebruik maakten van chemische bestrijdingsmiddelen hadden we ook al manieren om insecten uit te roeien, die minstens even effectief zijn als de chemische oplossingen. Je kunt hierbij bij-voorbeeld denken aan pyrethrum, een stof die wordt gewonnen uit chrysanten. Deze stof heeft  een shockeffect op koudbloedige dieren, zoals insecten. Als insecten in de buurt van de stof komen sterven ze. Wanneer je deze stof gebruikt in een verdunde vorm, kan je ervoor zorgen dat enkel dieren tot een bepaalde grootte sterven, waardoor je enkel de insecten target die overlast veroorzaken, zoals bijvoorbeeld vliegen of de eikenprocessierups. Als je bijvoorbeeld een nestje 


van de processierups inspuit met natuurlijk pyrethrum, sterft  deze gelijk af. Het nestje wordt dan zwart en kan vervolgens zonder problemen weggegooid worden, omdat de haartjes volledig ingekapseld zijn. Het nestje komt dan niet uit en zo komen er dus geen nieuwe rupsen bij. Pyrethrum kan gerichter gebruikt worden dan de meeste chemische bestrijdingsmiddelen, waardoor de balans in de natuur behouden wordt. Daarnaast is de stof ook niet schadelijk voor mens en dier, je kan er zonder problemen mee in aanraking komen.


Door de toenemende globalisering en de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met nieuwe insecten die onbekende ziekten en bacteriën met zich mee brengen. Uiteraard willen we deze blijven bestrijden, maar om dat effectief te kunnen doen zonder het klimaat nog meer in gevaar te brengen, moeten we wel gaan nadenken over de manier waarop. We willen immers niet dat de balans in de na-tuur verloren gaat. Want als we zo doorgaan als we nu bezig zijn, dan blijft  daar niet veel van over.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles