European Media Partner

Business na Brexit

Met ingang van 1 februari dit jaar is het Verenigd Koninkrijk (VK) – Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland – geen EU-lidstaat meer. Toch blijven tot en met het eind van dit jaar alle EU-wetten en -regels van kracht. Tot en met 31 december kun je dus vrijwel onveranderd zakendoen in en met het VK.

“Wij adviseren ondernemers wel om deze periode te gebruiken om zich voor te bereiden op de nieuwe regels die gaan gelden vanaf 1 januari 2021”, stelt Tjerk Opmeer, directeur Internationale Programma’s van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.


Wat zijn de gevolgen van de nieuwe regels?   

“Het is nog onduidelijk hoe het zakendoen met het VK er na deze overgangsperiode uit gaat zien. De onderhandelingen hierover tussen de EU en het VK vinden dit jaar plaats. Zeker is dat dingen gaan veranderen: er komen grensprocedures en andere belemmeringen zoals werkvergunningen voor personeel, CE-markering voor bouwproducten en medische hulpmiddelen en intellectueel eigendom.”


Kunt u een voorbeeld geven van mogelijke consequenties voor import en export?

“Mochten de EU en het VK voor het einde van de overgangsperiode er niet samen uitkomen, dan zullen er geen afspraken zijn over de toekomstige relatie en vallen we terug op het algemene WTO-akkoord. Dit is een internationaal akkoord dat de spelregels bepaalt over handel inclusief tarieven. Als landen samen een (bilateraal) handelsakkoord afsluiten, kunnen specifieke afspraken worden gemaakt en belemmeringen worden opgeheven. Wanneer we terugvallen op het WTO-akkoord moeten hogere tarieven worden betaald als producten de EU-VK-grens over gaan. Het gemiddelde EU-tarief is laag, maar kan in sommige sectoren heel hoog oplopen. Na de overgangsperiode zou men over zuivelproducten een tarief van gemiddeld meer dan 32% moeten betalen. Mochten we wel afspraken hebben gemaakt, zullen deze tarieven waarschijnlijk niet hoog worden. Wel krijgen we alsnog te maken met grensprocedures want het VK stapt uit de douane-unie. Dit betekent ook dat er extra administratieve kosten komen door het extra (papier)werk dat bij grensprocedures komt kijken. Hoe je het wendt of keert, veel dingen gaan veranderen.”


Is het nog wel handig om als bedrijf naar Engeland uit te breiden? 

“De geschiedenis laat zien dat het belangrijk is om risico’s te spreiden. Ondernemers die voor hun omzet en winst grotendeels afhankelijk zijn van de Britse markt en die afhankelijkheid willen verminderen, raden wij aan om zich te oriënteren op andere landen. Wij spreken ook bedrijven die er bewust voor kiezen om juist nu de Britse markt op te gaan en zo, waar mogelijk, te profiteren van de kansen die Brexit ook biedt.”


Hoe zit het straks met de werkvisa voor Britten? 

“In het geval van medewerkers die vóór het einde van de overgangsperiode al bij u in dienst zijn of komen, geldt het volgende. Als medewerkers rechtmatig in Nederland verblijven, kunnen zij op uitnodiging van de IND een verblijfsdocument voor bepaalde of onbepaalde tijd aanvragen. Voorwaarde is dat de werknemer voldoet aan de verblijfsvoorwaarden die gelden voor burgers die korter of langer dan 5 jaar in de EU verblijven.” 


“Voor Basisregistratie Personen geregistreerde Britse werknemers die een EU-verblijfsdocument voor duurzaam verblijf in Nederland hebben gelden andere procedures. Als werknemers voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen zij het EU-verblijfsdocument bij een IND-loket omwisselen voor een nieuw verblijfsdocument. Dat kan nadat zij een brief van de IND hebben ontvangen met informatie over de omwisselingsprocedure. Met deze verblijfsvergunning behouden Britse burgers vrije toegang tot de arbeidsmarkt. Werkgevers hoeven dus zelf geen werkvergunning aan te vragen om deze Britse burgers in dienst te houden of te nemen.”


Wat is de invloed van het coronavirus op Brexit? 

“We kunnen niet speculeren over de mogelijke impact die dit zal hebben. Wat we wel weten is dat de handel behoorlijk zal afnemen en de strategieën van het VK en Nederland op elkaar aanhaken.”


Delen

Journalist

Henk Dilling

Related articles