European Media Partner

Brandjes blussen

Zodra er brand uitbreekt, wil je natuurlijk dat iedereen snel in veiligheid kan worden gebracht en de schade beperkt blijft. Om de brandveiligheid te kunnen garanderen is het belangrijk om gecertificeerde brandpreventieproducten te installeren en onderhouden.

In eerste instantie is een brandmeldinstallatie (BMI) belangrijk. Een BMI meldt zo snel mogelijk waar de brand zich bevindt in het gebouw. Zorg daarom dat er voldoende brand- en rookmelders in het gebouw aanwezig zijn en controleer regelmatig of ze nog goed werken. Vervolgens is het noodzakelijk om voldoende blusmiddelen ter beschikking te hebben.  Preventief onderhoud aan blusmiddelen is noodzakelijk, want het is van groot belang dat deze direct beschikbaar en gebruiksklaar zijn. Daarnaast zijn rookbeheersingsinstallaties een efficiënt middel om rookgasverspreiding te voorkomen, want het grootste gevaar voor mensen is de opeenhoping van rook en warmte. Tot slot is een ontruimingsalarminstallatie die een snelle en ordelijke ontruiming van het gebouw mogelijk maakt onmisbaar. Controleer regelmatig of vluchtroutes herkenbaar zijn en niet geblokkeerd worden door meubilair of andere zaken.


Als het op brandbeveiliging aankomt, wil je als ondernemer geen risico's nemen. Laat de aanleg en het onderhoud van de brandpreventieproducten in het bedrijfspand daarom uitvoeren door een gecertificeerd bedrijf.

Delen

Journalist

Mandy Kraakman

Related articles