European Media Partner

Blijf leren voor de toekomst van morgen

In het verleden was de basis vaak: het volgen van onderwijs om vervolgens te kunnen werken tot aan het pensioen. Dat is voltooid verleden tijd. We leven in een tijd die een enorme dynamiek met zich meebrengt. Nationaal, maar ook internationaal vinden er grote maatschappelijke transities plaats. Het volgen van een studie is daarmee niet meer voldoende. Een leven lang leren is noodzakelijk voor de toekomst. 

Er moet geïnvesteerd worden in opleidingen die kennis kunnen blijven geven.

Zo hebben we te maken met een nieuwe economie die voor enorme maatschappelijke veranderingen zorgt door onder andere het gebruik van Big Data, Artificial Intelligence en het Internet of Things. Niets blijft hetzelfde en dat betekent ook dat beroepen veranderen, verdwijnen of erbij komen. Kennis die wordt opgedaan tijdens een opleiding is over vijf jaar misschien niet meer up-to-date. Er moet dus geïnvesteerd worden in opleidingen die kennis kunnen blijven geven.


Maar het betekent ook dat mensen zelf moeten blijven leren. De wil van mensen om bij te blijven in een veranderende samenleving is daarvoor nodig. Dit zal de mens alleen maar sterker maken in de maatschappij van de toekomst. 


Dit kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te blijven lezen, maar ook door als oudere met jongeren te blijven omgaan. Zo geef ik zelf college en vind ik het altijd fantastisch om met studenten om te gaan en te weten wat er bij hen speelt. In alle functies die ik heb bekleed, probeerde ik mijzelf altijd bij te scholen. Dat hoeft echt niet altijd in de vorm van een opleiding te zijn.


Vind het plezier in het vergaren van kennis. Zo heb ik als minister-president regelmatig mensen uitgenodigd, van vrijwilligers tot aan succesvolle ondernemers, om gedachten en kennis uit te wisselen. Verder, en dat gaat momenteel natuurlijk lastig, heeft reizen mij persoonlijk veel gebracht. Het heeft mijn blik verbreed, je komt op nieuwe ideeën, leert over nieuwe culturen en ervaart nieuwe dynamiek. Daar leer je ontzettend veel van. 


Probeer altijd een open blik te blijven houden, wat je leeftijd ook is. We leven in een tijd waarin de groei van kennis enorm is. Technologische vraagstukken hebben invloed op werkgelegenheidsvraagstukken, maar ook op morele vraagstukken. Houd contact met jongeren, zodat je ook weet wat er bij hen speelt. Blijf altijd leren. Dat kan via opleidingen, maar ook heel laagdrempelig thuis, met een boek of krant. En zorg dan ook voor reflectie, bij jezelf, maar ook binnen organisaties. Stel eens de vraag: waar zijn we nu echt mee bezig? Zijn er geen momenten om na te denken, dan kom je ook niet vooruit en lopen we achter op de toekomst van morgen.


Jan Peter Balkenende, 

Voorzitter Maatschappelijke Alliantie

Delen

Journalist

Related articles