European Media Partner

Bij het ontwerpen van een slimme stad gaan technologie en sociale waarden hand in hand

Architecten willen niet alleen een mooi gebouw ontwerpen, maar ook een goed, circulair en toekomstbestendig gebouw. Zo dragen ze bij aan slimme, leefbare steden en creëren ze bovendien waarde voor hun opdrachtgevers. “In de bouwopgaven van deze tijd gaan economische, ecologische en sociale waarden prima samen.” Gebouwen moeten circulair worden om aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.

Maar hoe bewijs je als architect, aan je opdrachtgever en de samenleving, dat een gebouw ook echt circulair is? “Om een circulair, toekomstbestendig gebouw te realiseren, is het allereerst zaak dat architecten en hun opdrachtgevers elkaar beter vinden in gedeelde waarden”, stelt Fred Schoorl, directeur BNA (Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus). “Als ze van tevoren die waarden bepalen, kunnen ze na ingebruikname van het gebouw meten of die waarden ook gerealiseerd zijn. Met andere woorden: het is belangrijk dat er niet alleen maar iets wordt beweerd, maar dat er ook daadwerkelijk bewijsvoering is voor de waarden die architect en opdrachtgever claimen. Om deze reden is de BNA met zogenoemde value assessments en value cases gestart. Zowel architect als opdrachtgever moeten eerst een assessment doen en bewijsvoering voorleggen, zoals een duurzaamheidsrapportage of een bewoners- enquête. Vervolgens maken wij er samen met hen een value case van: een inspirerende projectbeschrijving waarbij de sociale, economische en ecologische waarden van het desbetreffende gebouw worden toegelicht. Het is zo ook een manier voor architecten om te laten zien wat zij in huis hebben. Op een geloofwaardige manier, dankzij de bewijsvoering.”


Klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen is ook een belangrijk onderdeel van iedere hedendaagse bouwopgave, vervolgt Schoorl. “De eerste value case die is volbracht was het Stadskantoor in Venlo. Opdrachtgever gemeente Venlo wilde destijds – in 2015 - niet alleen een circulair maar ook een klimaatadaptief en natuurinclusief gebouw realiseren, dat voorbeelstellend moest worden voor de regio. Architectenbureau Kraaijvanger heeft vervolgens via een value assessment alle metingen en rapportages sinds de oplevering op een rij gezet. . Door met bewijs te komen voor onder meer de restwaarde van het gebouw (dankzij herbruikbare materialen), natuurinclusieve waarde (dankzij de groene gevel) en een gezonder werkklimaat creëer je pas echt waarde. Voor de opdrachtgever, voor de gebruikers van het gebouw en voor de stad Venlo. Daarbij worden ook slimme technologieën ingezet, niet als doel maar als middel om een gemeenschappelijk doel te bereiken: een slimme stad met innovatieve gebouwen die gebruikt worden door gelukkige gebruikers. Een smart city die ook nog eens een happy city is: win-win. Wij noemen dat gebouwd geluk. En dat geluk gaan we voortaan dus ook echt meten.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles