European Media Partner
Peter Hinssen & Alexander Rinnooy Kan DIGITALISERING

Big Data dwingt ondernemingen tot wendbaarheid

Big Data en wat die gegevens vertellen, dwingen ondernemingen tot wendbaarheid. 

“Wendbaarheid is crucialer dan ooit tevoren. Klanten veranderen, technologie verandert, businessmodellen veranderen. Wendbaarheid is dan de belangrijkste troef.”

Alexander Rinnooy Kan loopt al lang genoeg mee om zich de point-of-sales systemen uit de jaren ’80 te herinneren. Deze eerste computergestuurde kasregisters gaven veel meer inzicht in wat klanten kochten dan tot dan toe gebruikelijk was. Big Data gaat nog vele malen verder, vertelt de hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Big Data Alliance (BDA). “Big Data is in zijn meest simpele vorm precies wat het zegt; databestanden van een omvang die onze verbeeldingskracht overstijgt. Statistieken die gaan over alle beschikbare gegevens in de wereld. Dat is geen evolutie, meer een revolutie.”


Ook Big Data, vertelt Peter Hinssen, partner bij nexxworks en auteur, werd net als eerder de point-of-sales systemen vooraleerst in marketing gebruikt. “Nu zien we dat Big Data een veel ruimer toepassingsveld heeft. We kunnen het niet alleen gebruiken voor klanten, maar ook voor heel de bedrijfsvoering en ook voor hoe we omgaan met ons personeel.”


Big Data over werknemers? “Als we weten hoe we alle dagen werken, hoe we met informatie bezig zijn, zou het advies kunnen zijn dat die twee medewerkers eens met elkaar moeten praten omdat ze met hetzelfde issue bezig zijn”, zegt Hinssen. “Die invloed van Big Data is nog een beetje taboe, het raakt aan de privacy.”


Niet voor niks zegt Rinnooy Kan dat “veel ondernemingen in een wereld belanden die heel andere spelregels kent dan daarvoor. Eigen kennis kan bedreigd worden door infiltranten van buiten. Daar zijn genoeg voorbeelden van.” Hinssen beaamt dat. “Wendbaarheid is crucialer dan ooit tevoren. Klanten veranderen, technologie verandert, businessmodellen veranderen. Wendbaarheid is dan de belangrijkste troef.”


Om te overleven als onderneming zijn drie zaken nodig, stelt Hinssen. “Mindset is heel belangrijk, de mindset om data driven denken echt in de organisatie binnen te halen. Dat is eerder een cultuur, een manier om er tegenaan te kijken, dan iets dat je kunt verankeren in software. Het is de absolute willingness om open te staan voor verandering.”


Rinnooy Kan onderschrijft dat. Leiders binnen een onderneming zullen nieuwsgierig moeten zijn. “Willen weten wat er gebeurt, daar ook tijd in steken, maar ook accepteren dat de onvoorspelbaarheid toeneemt en dat accepteren als een mooie kans.”


Ruimte om te experimenteren is een volgende vereiste, volgens Hinssen. “Een zandbak waarin je kunt experimenteren en leren”, noemt hij dat. Rinnooy Kan wijst daarbij graag op de rol die de Big Data Alliance kan spelen. “De BDA biedt toegang tot wat de Nederlandse wetenschap te bieden heeft op dat gebied en is heel bereidwillig om te kijken naar mogelijkheden die er zijn voor het Nederlands bedrijfsleven.” Al zegt hij ook: “Van jonge ondernemers vraagt het de bereidheid om in het diepe te springen en te zwemmen.”


Omvang is uiteindelijk ook belangrijk en die is door de thick tail makkelijker te bereiken, zegt Rinnooy Kan. “Het idee daarachter is dat een markt die te klein is om fysiek te bedienen op internet voldoende substantieel wordt om een onderneming in leven te houden. Het is de optelsom van vele kleine markten.” Hinssen: “Een onderneming moet de capaciteit hebben om effectief met data aan de slag te kunnen. Als je die hebt, biedt dat goede houvast om na te denken over hoe de onderneming kan evolueren.”

Feit

De Big Data Alliance (BDA) is in juni 2015 opgericht om de kennis die universiteiten, bedrijfsleven en kennis- en onderzoeksinstituten hebben van Big Data te bundelen waardoor nieuwe economische kansen ontstaan. BDA helpt start-ups bijvoorbeeld door ze in contact te brengen met organisaties of experts. Ook brengt BDA werkzoekenden en bedrijven samen.

Delen

Journalist

Mark van der Heijden

Related articles