European Media Partner

Bent u klaar voor REACH?

REACH is de EU-regelgeving die het veilige gebruik van chemische stoffen in de EU moet waarborgen om zowel de mens als het milieu te beschermen.

REACH vereist dat als u een stof of formuleringen in de EU wilt produceren of importeren, u deze stof moet registreren als het volume groter is dan 1 ton per jaar. Voor deze registratie moet u de eigenschappen, het risicoprofiel en de mogelijke blootstelling van een stof controleren en nagaan onder welke voorwaarden deze veilig kan worden gebruikt.


Bijzonder gevaarlijke stoffen kunnen worden verboden of het gebruik ervan kan worden beperkt.  Alle gevaarlijke eigenschappen moeten in detail worden beschreven in het registratiedossier. Veiligheidsinformatiebladen worden gebruikt om gebruikers te informeren over mogelijke risico's en hoe deze risico's kunnen worden beheerst.


Zo wordt de verbeterde bescherming van werknemers, consumenten en het milieu beschouwd als het belangrijkste voordeel van REACH, hoewel dit aanzienlijke kosten met zich meebrengt voor de chemische industrie. 


Aangezien de verschillende termijnen voor de registratie van chemische stoffen in de EU zijn verstreken, hebben veel bedrijven deze exercitie al doorlopen. Maar de evaluatie door het Europees Agentschap voor chemische stoffen is nog steeds aan de gang en bedrijven moeten zich voorbereiden op mogelijke updates van de registratiedossiers. Onlangs zijn er definitieve termijnen voor deze bijwerkingen gepubliceerd.


Bovendien is de chemische industrie sterk geglobaliseerd, met wereldwijde toeleveringsketens en doelmarkten. Aangezien er wereldwijd een duidelijke toename is van REACH-achtige regelgeving, moeten bedrijven zich voorbereiden op soortgelijke uitdagingen buiten de EU.


En met Brexit is buiten de EU dichterbij dan ooit.

Delen

Journalist

Danny Haacke

Related articles