European Media Partner

Belegt u duurzaam?

U vraagt zich vast af: ‘Wat is duurzaam investeren?’. Het feit dat de financiële wereld smijt met dit soort slogans maakt ze niet gemakkelijker te begrijpen. De door de banken uitgevonden vaktermen en afkortingen kunnen nogal overweldigend zijn; ESG, SRI, SDI doelen, duurzaam, impact, ethisch, circulair, sociale investeringen, gendergelijkheid, dierenwelzijn. Het zijn slechts enkele van de termen waar adviseurs mee smijten.

'In 2019 ontvingen duurzame fondsen die investeerden in bedrijven met ESG-attributen zo’n 20,6 miljard dollar aan nieuwe investeringen.'

In zijn meest pure vorm is duurzaam investeren simpelweg investeren in duurzame bedrijven. Bedrijven die opereren zonder natuurlijke grondstoffen uit te putten en die een ecologische balans nastreven.


In de afgelopen decennia is duurzaamheid echter een veel bredere term geworden, waar ook ESG (Environmental, Social en Governance), SRI (Socially Responsible Investing) en meer onduidelijke thema’s als ‘ethisch’ en ‘impact’ bij inbegrepen zitten. Deze termen op zich zijn op hun beurt ook weer erg breed.


Van de duurzame thema’s is ESG – en vooral de ‘E’ – de laatste tijd steeds belangrijker geworden na een significante toename in het bewustzijn voor het milieu en de klimaatverandering. Dus, wat houdt ESG precies in, en is het voor jou van belang?


‘Environmental’ factoren hebben van doen met problemen zoals klimaatverandering, lucht- en watervervuiling, afvalmanagement en energie efficiëntie. Onder sociale factoren vallen onder andere mensenrechten, consumenten privacy, gendergelijkheid en data security. Governance gaat om bedrijfsstructuren, ownership van bedrijven, financiële rapportage en de vergoedingen van executives.


Voor de meeste investeerders is het onderzoeken of verschillende bedrijven zich aan de ESG-principes houden nog niet zo vanzelfsprekend wanneer ze besluiten waar ze hun geld willen inzetten. De winst mag immers niet ten koste gaan van duurzaamheid.


Dit is waar duurzame fondsen een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Zij selecteren bedrijven om in te investeren gebaseerd op zowel hun duurzame referenties als op traditionele factoren zoals waarderingen en winstgroei.


In 2019 ontvingen duurzame fondsen die investeerden in bedrijven met ESG-attributen zo’n 20,6 miljard dollar aan nieuwe investeringen. Dit was vooral een gevolg van zorgen omtrent het milieu, bijvoorbeeld over klimaatverandering. Ondanks dat het een recordjaar was voor instroom in ESG-fondsen is het beheerde geld in dit segment nog steeds onbeduidend, en het verbleekt in vergelijking met de investeringen in onderlinge en op de beurs verhandelde fondsen.


Maar wat houdt mensen nou precies tegen? Het probleem, volgens velen, is educatie. Veel investeerders zijn zich simpelweg niet bewust van de opbrengsten die ze kunnen behalen door te investeren in duurzame, en met name ESG, fondsen. Anderen maken zich zorgen over ‘green washing’, waarbij een bedrijf valse milieuclaims maakt.


Om van duurzaam investeren de mainstream te maken moeten we, vooral de jongere generatie, ons realiseren welke we impact onze manier van leven op onze planeet heeft en moeten we investeren in bedrijven die duidelijke oplossingen bieden om uitdagingen omtrent het milieu aan te pakken.


Door te investeren in duurzame bedrijven financieren we de transitie van de oude economie naar een nieuwe, duurzame economie, wat grote financiële voordelen kan hebben in het creëren van nieuwe industrieën, productie, miljoenen nieuwe banen en een betere kwaliteit van leven.


De financiële industrie moet ook veranderen. Zij moet wat bagage kwijt door minder jargon te gebruiken, waardoor het makkelijker voor ons wordt om duurzaam investeren en de manier waarop het ons leven kan verbeteren te begrijpen. Dit kan door simpelere, no-nonsense investeringsproducten te creëren die ons de mogelijkheid bieden iets goed te doen met een goede opbrengst.


Amir Sajjadi, Manager AMROC International Equity Fund en AMROC Sustainable Fund in Nederland

Delen

Journalist

Related articles