European Media Partner

‘Behoud de toekomst van culturele instellingen door aan hen na te laten’

Cultuur is voor heel veel mensen inspirerend en een waardevol onderdeel van hun leven. Voor de een is dat bijvoorbeeld muziek, voor de ander kunst. Het is niet alleen van grote toevoegde waarde voor de mens zelf, maar ook voor de samenleving. Cultuur verbindt. En niet alleen bij leven, maar ook na het overlijden kan men de liefde voor cultuur doorgeven in de vorm van een nalatenschap aan een culturele instelling. Maar over het algemeen is er nog altijd weinig aandacht voor nalaten aan cultuur. 

“Te weinig mensen realiseren zich dat nalaten aan een culturele instelling een mogelijkheid is”, vertelt Leonie Pels Rijcken, een van de initiatiefneemsters van het platform ‘Nalaten aan cultuur’. “Dat is de reden dat negen culturele organisaties de handen ineen hebben geslagen en het voortouw hebben genomen om meer aandacht te vragen voor nalaten aan cultuur. Om het bewustzijn hierover bij het Nederlandse publiek te vergroten is sinds vorig jaar het platform ‘Nalaten aan cultuur’ actief.” Een van de beoogde doelstellingen is om samen met andere culturele instellingen in Nederland dit platform te laten groeien en zo in de toekomst voor de gehele culturele sector meer inkomsten uit nalatenschappen te genereren.


“Niet alleen aan beeldende kunst, maar ook aan ballet of muziek kan worden nagelaten,” gaat Pels Rijcken verder. “De lijst van culturele organisaties – groot en klein – die deelnemen aan het platform wordt steeds langer, verspreid over het gehele land. De criteria voor culturele instellingen om deel te nemen aan het platform zijn bewust ruim geformuleerd. De culturele instelling dient wel een ANBI status te hebben, waarmee het is vrijgesteld van erfbelasting en de instelling dient actief te zijn op het gebied van fondsenwerving in het algemeen en nalaten in het bijzonder. 


De gesprekken die ontstaan met mensen die overwegen een culturele instelling in hun testament te benoemen, zijn heel bijzonder. “Zij hebben bij leven genoten van bijvoorbeeld ballet, toneel of beeldende kunst en willen die passie graag doorgeven. De culturele instelling steunen met jouw nalatenschap is dan een mooie manier om daar uiting aan te geven.  Daarmee heeft hun nalatenschap de juiste bestemming gekregen en dat geeft vaak rust.” 


Er zijn verschillende manieren waarop kan worden nagelaten. Zo is het naast een bepaald erfdeel ook mogelijk om een legaat, een specifiek deel van de nalatenschap, bijvoorbeeld alle schilderijen of een bepaald bedrag, aan de culturele instelling na te laten. “En belangrijk te zeggen, elk bedrag helpt! Ook kan er worden gekozen voor een fonds op naam. Hiervoor geldt veelal een drempelbedrag, dat per instelling verschilt. Vanaf dat drempelbedrag kan er een fonds op naam worden ingesteld. De naam en de doelstelling van het fonds op naam worden gekozen door de erflater zelf. In het geval het fonds op naam wordt ingezet voor bijvoorbeeld de aankoop van een kunstwerk dan zal de naam van het fonds voor altijd verbonden blijven aan dit  kunstwerk.”


De culturele sector heeft al jaren te maken met afnemende overheidssubsidies. Pels Rijcken: “Om toekomstige generaties te kunnen laten genieten van cultuur is het nalaten, in de vele vormen die beschikbaar zijn, een prachtige manier om de cultuursector te blijven stimuleren en zo de liefde voor cultuur door te geven aan volgende generaties.”


Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles