European Media Partner

Artificial Intelligence hebben we in de toekomst nodig

Artificial Intelligence wordt op steeds meer terreinen ingezet om maatschappelijke vraagstukken te kunnen oplossen, zo ook in de industrie. Het kan de productiviteit verhogen en werkgelegenheid stimuleren. Tegelijkertijd kan het ook risico’s met zich meebrengen. Daarom is goede samenwerking en kennisdeling belangrijk. 

Het gebruik van Artificial Intelligence (AI) neemt steeds grotere vormen aan in de industrie, vertelt Mariya Yurchenko, datawetenschapper bij OMRON. “Fabrieken kunnen in steeds hogere volumes producten produceren, en daarbij maken ze in grotere vormen gebruik van data. Om een zo goed mogelijke productie te draaien kan een fabriek gebruik maken van adaptieve algoritmen. Een grote stap richting de toekomst van de fabriek.”


AI kan helpen bij het optimaliseren van het productieproces, gaat Yurchenko verder. “Datawetenschappers die onderzoek doen in fabrieken zijn eigenlijk doctoren. We luisteren naar de ‘patiënt’, in dit geval de machine. We luisteren naar de machine en kijken naar de informatie en data en proberen hierdoor problemen op te lossen. En eigenlijk wil je door middel van AI deze problemen voorkomen. Wanneer er een probleem zich voordoet ben je eigenlijk al te laat want het productieproces kan stil komen te liggen doordat de machine kapot is en gerepareerd moet worden. Door het verzamelen van de data, luisteren we in feite naar de hartslag van de machine, en als er een probleem zich voordoet signaleren we dat, zodat daar naar gehandeld kan worden.”


“Mocht het probleem zich weer voordoen in de toekomst dan herkent de machine dit en kan dit gelijk worden aangepakt, nog voordat het gebeurt.  Sommige machines zijn zo complex dat het soms moeilijk te bepalen is wat de toegevoegde waarde kan zijn van AI. Door AI, de algoritmen, te integreren in het controle systeem van de machine is het dichterbij de actie en leert het om normale patronen van de abnormale patronen te onderscheiden voor elke machine.”


De taak van een dokter is om de patiënt de juiste diagnose te geven, besluit Yurchenko. “En wij leren de machine de correcte diagnose te stellen door het gebruik van AI. Hierdoor kunnen fouten worden herkend en kan worden voorkomen dat een machine stil komt te liggen. Er zijn sceptici die een toegevoegde waarde van AI niet (willen) zien. Maar een kleine fout, herkend door AI, kan uiteindelijk grote gevolgen hebben op het productieproces en daarmee de productie.” 

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles