Weekly News

Anticiperen om te excelleren

Advocaten zijn niet meer de probleemoplossers die pas in actie komen wanneer er een conflict is ontstaan. Niet bij Dommerholt Advocaten tenminste. Het kantoor denkt met ondernemers mee en regelt zaken vooraf goed zodat nadien geen discussie meer ontstaat. “Zet ons op tijd aan tafel. Dat voorkomt ellende en bespaart dus geld.”

“Wij vragen vooraf door, onderhandelen en leggen afspraken zo goed mogelijk vast. Daardoor ontstaat er later geen issue meer.”

Ondernemers voelen zich thuis bij Dommerholt Advocaten. Het kantoor met vestigingen in Apeldoorn, Zwolle en Heerenveen heeft wat je noemt ondernemerszin. “We begrijpen wat ondernemers bezighoudt, wat hun vraagstukken zijn”, zegt advocaat-partner Edo Nijdam. “We gaan naast de ondernemer zitten en willen samen met de ondernemer ondernemen.”


Dat uit zich bijvoorbeeld in een doe-maar-normaal-mentaliteit, vertelt Nijdam. “We zijn allen vrij pragmatische advocaten. Als er een vraagstuk is, komen we met een praktische en haalbare oplossing. We geven de ondernemer eerst de conclusie daarvan op één A4 – een uitgebreide onderbouwing verstrekken we als de ondernemer daar behoefte aan heeft.”


Advocaten van Dommerholt Advocaten komen vaak bij ondernemers over de vloer. “We weten waar een ondernemer zich de hele dag mee bezighoudt”, zegt Nijdam. “En door de jarenlange relaties met onze klanten, leren we de ondernemers en hun bedrijven goed kennen. Dat geeft de mogelijkheid steeds gerichter en sneller te adviseren, ook ongevraagd.”


Het werkterrein van de advocaat verschuift naar strategisch meedenken, bijvoorbeeld over de structuur van een bedrijf. Nijdam: “Onze advocaten hebben ervaring in alle aspecten van het ondernemen. Als het economisch goed gaat, begeleiden we overnames. In mindere tijden zitten we als curator aan de andere kant van de tafel. De expertise die we daarbij opdoen, gebruiken we weer bij onze andere klanten.”


De advocaat geeft een groeiend IT-bedrijf als voorbeeld. “De oorsprong van ons advies wordt juridisch gevormd, bijvoorbeeld welke rechtsvorm het best gekozen kan worden”, legt Nijdam uit. “Van daaruit gaan we een paar stappen verder. Een advies zou zijn de belangrijkste activa zoals het intellectueel eigendom, apart te zetten in een aparte vennootschap. Deze vennootschap geeft een licentie aan de zustervennootschap die handelt met de buitenwereld. Als het economisch minder gaat, biedt dat bescherming van continuïteit – niet alleen voor het bedrijf, maar ook voor de klanten.”


Die rol nemen de advocaten van Dommerholt Advocaten steeds meer op zich: het voorkomen van problemen. “Advocaten worden nog steeds gezien als probleemoplossend; er ontstaat een geschil en daar komt dan een advocaat bij”, zegt Nijdam. “Wij beoefenen een andere tak van sport. Wij vragen vóóraf door, onderhandelen en leggen afspraken zo goed mogelijk vast. Daardoor ontstaat er later geen discussie meer. Pas wanneer onderwerpen onbesproken blijven, ontstaat er een geschil.”


Dat geldt bij alle overeenkomsten, en zeker bij afspraken over levering van software of een IT-systeem, het vakgebied waar Nijdam zich hoofdzakelijk op richt. “Meer dan eens worden door de softwareleverancier gouden bergen beloofd, met functionaliteiten van A tot en met Z. Als halverwege de implementatie blijkt dat niet alle afspraken worden nagekomen, kan de klant niet meer terug. Het enige dat dan rest is damage control.”


Dat is precies wat Nijdam en zijn collega’s willen voorkomen. Hij over een woningbouwcorporatie dat een nieuw IT-systeem wilde laten bouwen. Nijdam zat al ruim voor het tekenen van het contract aan tafel. Van de verschillende opties tot hoe en wanneer de softwareleverancier oplevert; het werd vooraf duidelijk besproken en vastgelegd.


“Denk daarbij bijvoorbeeld aan risicoverdeling: wat wordt er gedaan als de leverancier afspraken niet nakomt”, legt Nijdam uit. “Volgt er een korting op de prijs? Krijgt de leverancier een sanctie? Of mag de klant afscheid nemen? Als je dat van tevoren goed vastlegt, blijken deze trajecten redelijk soepel te verlopen.”


Wat Nijdam ook goed vastlegde was het intellectueel eigendomsrecht. Of in andere woorden; van wie is het op maat gemaakte softwarepakket? Nijdam: “Als daarover geen afspraken worden gemaakt, blijft de software eigendom van de leverancier. Als de klant dan zou willen overstappen, mag hij de software niet zomaar meenemen. Ik denk dat veel ondernemers daarvan niet op de hoogte zijn.”


Onderhandelen, contracten opstellen; het neemt 90 tot 95 procent van zijn tijd in. “Onze advocaten zijn er om problemen te voorkomen”, vat Nijdam zijn werk dan ook samen. “Zet ons op tijd aan tafel. Een investering in ons advies aan de voorkant van het traject, kan een hoop ellende voorkomen en dus geld besparen.”

Feit

Dommerholt Advocaten is een full-service advocatenkantoor voor ondernemers, ondernemingen en instellingen in Noordoost-Nederland en heeft vestigingen in Apeldoorn, Zwolle en Heerenveen. Het kantoor behoort in omvang tot de top 50 van Nederlandse advocatenkantoren. De ruim 30 advocaten werken in een of meerdere brancheteams binnen Dommerholt Advocaten, bijvoorbeeld IT, Vastgoed en bouw, Zorg en welzijn, Agri, food en visserij en Productie. 

Delen

Journalist

Related articles