European Media Partner

Alternatieve financieringsproducten vragen om meer kennis en ervaring van de adviseur

Waar een ondernemer vroeger naar de lokale bank ging om advies in te winnen voor financiering van zijn of haar onderneming is het sinds ongeveer tien jaar ook mogelijk om bij non-bancaire instellingen financiering aan te vragen. 

“En de financieringsmarkt voor ondernemers is zich nog enorm aan het ontwikkelen”, vertelt Ronald Kleverlaan, voorzitter Stichting MKB Financiering. “Tot ongeveer tien jaar geleden hadden ondernemers toegang tot drie grootbanken om financiering voor hun onderneming te krijgen. Niet elke ondernemer kwam bij de bank in aanmerking voor de juiste financiering en startende ondernemers kwamen vaak überhaupt niet in aanmerking voor financiering. Ook als het risico te groot was voor de bank werd de financiering niet toegekend.” Om deze redenen zijn er de afgelopen jaren meerdere financieringsproducten op de markt gekomen. “Zo kunnen betere financieringen worden verstrekt aan de ondernemers die beter passen bij de onderneming en de ‘levensfase’ waarin de onderneming zich op dat moment bevindt. 


Crowdfunding, direct lending en factoring zijn vormen van non-bancaire financiering die de ondernemer ontzettend kunnen helpen, eventueel gecombineerd met traditionele bancaire financiering. Niet alleen kan de ondernemer op elk moment in aanmerking komen voor financiering voor zijn onderneming, maar verschillende financieringsproducten kunnen ook gecombineerd worden en ook bij een hoger risico kunnen deze financieringsproducten worden ingezet. Zo kan eigen vermogen bijvoorbeeld gecombineerd worden met crowdfunding of factoring. Waar je met een bancaire lening vijf jaar vast zat en dus vijf jaar vooruit moest denken ben je als ondernemer met een alternatieve vorm van financiering veel flexibeler. Met de huidige ontwikkelingen in de financieringsmarkt en de hulpmaatregelen, in het leven geroepen door de coronacrisis, is flexibiliteit voor de ondernemers zeer gewenst.”


Vroeger kon je als ondernemer naar de accountmanager van de bank met je boekhouder of accountant om vervolgens financiering aan te vragen, stelt Kleverlaan. “Maar lokale vestigingen van de banken zijn grotendeels weg en ondernemers hebben niet meer de mogelijkheid om naar de accountmanager van de lokale bank te gaan met vragen over het aanvragen van financieringen. Als gevolg van de intrede van de vele nieuwe vormen van financiering is de markt enorm diffuus geworden. We zien dan ook een enorme toename van mkb-adviseurs die ondernemers helpen bij de nieuwe vormen van financieringen, maar in de praktijk gaat het hier soms mis. Kennis en ervaring varieert tussen de adviseurs, sluit soms niet aan op de snel veranderende markt en er is onvoldoende kennis van mogelijke oplossingen en partijen in de markt omdat er te weinig aanvragen worden gedaan Voor de ondernemers zijn er daarom twee keurmerken in het leven geroepen. Als eerste het keurmerk Erkend MKB Financier en het tweede keurmerk is het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB. Financiers met het keurmerk Erkend MKB Financier voldoen aan een gedragscode en richtlijnen voor passend financieren. Heeft een adviseur het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB dan weet je zeker dat je bij een goede en vooral betrouwbare partij advies inwint.” 


Met de komst van alternatieve financieringsvormen kan elke ondernemer een passende financiering krijgen, besluit Kleverlaan. “En er zullen in de toekomst nog meer aanbieders van financieringsvormen komen. Hierdoor kan elke ondernemer een financiering aanvragen, van klein tot groot met een klein of groot risico. Hierdoor worden de prijzen van financiering steeds aantrekkelijker. Maar door het toenemende aanbod is juiste informatie voor ondernemers cruciaal. Vele ondernemers weten nu niet welke vorm van financiering het beste bij hen past. Het herkennen van de twee keurmerken zorgt ervoor dat je advies kan inwinnen bij een betrouwbare adviseur met de juiste kennis en ervaring. Zo kun je als ondernemer de juiste, flexibele financiering aanvragen die het beste past bij jouw onderneming.”

Delen

Journalist

Féline van der Linde

Related articles