European Media Partner
Wim Bens MILIEU

Alles valt of staat uiteindelijk bij de land- en tuinbouw. Zonder hen geen voedselvoorziening, landschapsbeheer of verduurzaming. Maar hoe ziet de toekomst er voor hen uit?

Wim Bens, waarnemend voorzitter van LTO Nederland, ziet grote kansen voor de land- en tuinbouw in ons land. De sector is innovatief en zit vol kennis. “We hebben een fantastisch opleidingsinstituut rondom de sector opgebouwd en er worden voortdurend nieuwe ideeën uitgerold om de uitdagingen waar we voor staan aan te pakken.”


Hoe ziet de toekomst van de agricultuur er volgens u uit?

“Land- en tuinbouw hebben een hele belangrijke rol als het gaat om het gezond en veilig inrichten van de voedselvoorziening. Boeren zorgen voor een stuk welzijn van burgers, bomen, planten en de bloemensector. Ook zijn we landschapsbeheerders. Als je door het platteland rijdt zie je dat alles er keurig bijligt. Ook dat wordt gedaan door de boeren. Daarnaast zorgen ze voor oplossingen als het gaat om het klimaat. Denk aan het produceren van zonne-, wind- en bio-energie. Die drie vlakken zorgen dat land- en tuinbouw in Nederland ook in de toekomst een belangrijke rol zullen vervullen. Daarnaast zijn we ook een belangrijke economische drijver, veel bedrijven zijn afhankelijk van de sector.”


Maar er zijn ook belangrijke uitdagingen…

“Zeker. Boeren en tuinders zijn zich enorm bewust van de grote verduurzamingsuitdaging waar we voor staan. Ze investeren al jaren in het verbeteren van hun bedrijfsmodel en doen er veel aan om zo duurzaam mogelijk te produceren. Maar we zijn ook jarenlang gewend geweest om vooral heel veel te produceren tegen lage prijzen. Dat kunnen we heel goed, en in vergelijking met het buitenland doen we dat al heel duurzaam, maar het kan nog veel beter en we weten dat dit ook hard nodig is. We werken had aan verduurzaming, maar er moet ook ruimte zijn om te investeren en investeringen doe je altijd voor de lange termijn. Dat betekent dat veranderingen niet altijd van de ene op de andere dag plaats kunnen vinden. De boeren willen echt wel veranderen, maar ze moeten ook kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud en er moet ruimte zijn om te blijven innoveren.”


Wat speelt er op dit moment op het gebied van verduurzaming binnen de sector?

“Land- en tuinbouw is bij uitstek een zeer innovatieve sector. Als je de landbouw breed bekijkt zie je dat we hierin ook een voorbeeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw, waarbij samen met kennisinstellingen steeds gekeken wordt hoe we de landbouw en de middelen die we hierin gebruiken nog specifieker toepasbaar kunnen maken. Ook op duurzaamheidsgebied zijn er grote innovaties. Kijk bijvoorbeeld naar de technieken die toegepast worden om stallen duurzamer te maken. In de breedte van de land- en tuinbouw zien we dat innovatie van oudsher ingebakken zit. Dat kunnen we in de toekomst blijven doen, maar dan moet de overheid die veranderingen wel stimuleren.”


“Daarnaast zal die maatschappelijke behoefte in verduurzaming ook ergens geprijsd moeten worden. Als je boeren meer natuur inclusief wilt laten werken, dan zal die prijs ergens vertaald moeten worden. Niet zozeer in de vorm van subsidie, maar als de boeren maatschappelijke bijdragen moeten leveren moet dat wel betaald worden. Ze moeten wel inkomen blijven vergaren.”


Is dat ook waarom jullie rond Prinsjesdag de campagne #vooronsland gestart zijn?

“Het is zeker een van de redenen. De verkiezingen zitten eraan te komen en de politieke partijen zijn druk bezig hun programma’s op te stellen. We willen de stemmen van de boeren en de tuinders laten horen. Met ons eigen verkiezingsmanifest en onze alternatieve troonrede proberen we de politiek en de mensen in het land te laten zien dat boeren en tuinders een toekomst willen hebben in Nederland. Het is heel belangrijk dat we daarvoor draagvlak creëren en behouden. De beeldvorming rondom boeren en tuinders is niet altijd accuraat, dus we grijpen dit moment aan om goed uit te leggen wat we precies doen en wat we willen bereiken.”


Welke innovaties kunnen we nog van de sector verwachten?

“De landbouw innoveert heel breed en er gebeuren hele mooie dingen. Wat nu bijvoorbeeld nog heel klein is, maar wel heel mooi zou kunnen worden, is carbon farming. Als bedrijven willen investeren in het verminderen van de CO2-uitstoot, dan kunnen boeren dat op deze manier mogelijk maken omdat ze de CO2 in de bodem kunnen verwerken. Zo leidt het tot verdere verduurzaming en een vruchtbaardere grond.”


“Daarnaast denk ik dat er ook veel te halen valt bij keteninnovatie. Dat we echt naar de markt gaan kijken en uitzoeken wat de consument wil, om vervolgens samen met de retailers en producenten de keten terug te volgen om te kijken waar het beter kan. Er zit ontzettend veel creativiteit om tot innovaties te komen, dus laten we daar ook vooral op blijven inzetten.”


Feit

Wim Bens begon zijn carrière in de bancaire sector, maar begin 2019 stapte hij over naar de landbouw. Hij werd voorzitter van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), de zuidelijke tak van het landelijke LTO. Toen Marc Calon op 13 mei aftrad als voorzitter van het LTO nam Bens zijn positie tijdelijk over.

Delen

Journalist

Marjon Kruize

Related articles