European Media Partner
Olof van der Gaag, Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) INDUSTRIE

Alleen een schone industrie heeft de toekomst

Vandaag zien en voelen we de gevolgen van klimaatverandering overal. Temperatuurrecords, hittegolven, droogte en overvloedige regenval. Vandaag krijgt ook onze economie harde klappen. Honderdduizenden banen staan op het spel. Nederland heeft economisch herstel nodig, met nieuwe banen en nieuwe kansen. Alleen een schone industrie heeft daarin een toekomst. Dat zou de focus in het nieuwe regeerakkoord moeten zijn. Recent zag bijvoorbeeld het Zweedse staalbedrijf SSAB af van de overname van Tata Steel in 

IJmuiden omdat dit niet past in hun duurzaamheidsstrategie. Dit laat zien dat duurzaamheid hoort bij de kern van economisch succes. 


Vandaag de dag is er gelukkig ook veel dat hoop geeft. De creativiteit, energie en samenwerking: in de zorg, het bedrijfsleven, bij de overheid. Mensen werken graag aan oplossingen, of het nu voor corona is of voor het klimaat. Vandaag zien we de oplossingen voor een schoon energiesysteem overal om ons heen. Mensen verduurzamen hun huis en hun reisgedrag. Bedrijven en energiecoöperaties investeren in duurzame energie. Zo komt bijvoorbeeld over tien jaar al driekwart van onze stroom van de wind en de zon. De kosten dalen, terwijl het aantal groene banen snel groeit. We gaan steeds slimmer om met energie. Vandaag is de ‘klimaateconomie’ al lang begonnen. 


Deze verkiezingen gaan over groen economisch herstel. Niet ‘redden wat we hadden’ maar ‘opbouwen wat we willen’. Dat maakt Nederland mooier en schoner, economisch sterker, en minder afhankelijk van andere landen. 


Daarvoor zijn belangrijke politieke keuzes nodig. Het Energieakkoord en het Klimaatakkoord hebben de verduurzaming een belangrijke duw in de rug gegeven op een manier die bij Nederland past. Namelijk door samen te werken. Laten we daar mee doorgaan en zorgen dat we zo ook de ambitieuzere Europese doelen waarmaken. Maar hoe doe je dat?


Het belangrijkste van alles: beloon duurzame keuzes. Zorg consequent dat de schone keuze goedkoper is dan de vervuilende keuze, zowel voor consumenten als voor bedrijven. Dat kan met regels voor efficiëntere apparaten of voor emissieloze vrachtwagens. Maak CO2-uitstoot duurder, liefst Europees. Alle schonere alternatieven hebben daar baat bij en krijgen zo een eerlijke kans. Zorg dat mensen een warmtepomp, woningisolatie en elektrische auto kunnen betalen, ook met een krappe portemonnee. 


Geef ruimte voor initiatief van onderop, zoals energiecoöperaties. En houd het bedrijfsleven concurrerend, met oog voor de mensen die er werken én de vele mensen die we nodig hebben. Investeer dus ook in innovatie en onderwijs – en in de randvoorwaarden voor de industrie om te kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld met tijdige en slimme energie-infrastructuur en de ontwikkeling van bijvoorbeeld groene waterstof.


Financier de transitie niet meer via de energierekening maar uit de algemene middelen. En zorg dat die middelen voldoende zijn. Hier geldt ‘penny wise, pound foolish’. Zet daarbij de economische herstelfondsen in, want duurzaamheid hoort thuis in het hart van de economie.


Olof van der Gaag, 

Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

Delen

Journalist

Related articles